en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η χερσαία αιολική ενέργεια με τη δρομολόγηση νέων έργων

 Τις τελευταίες εξελίξεις στην προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα της χερσαίας αιολικής ενέργειας στη Γαλλία για την επίτευξη των στόχων του Πολυετούς Ενεργειακού Προγραμματισμού ανακοίνωσε το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης.
Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα από ενεργειακής άποψης είναι:
-η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η οποία θα επιτευχθεί με τον τερματισμό λειτουργίας των τελευταίων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, τη μείωση της χρήσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με αέριο και την αποφυγή εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα από γειτονικές χώρες,
-η εξισορρόπηση, η οποία θα επέλθει μέσω της μείωσης του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας και της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από μία μόνο πηγή παραγωγής, και
-η εξοικονόμηση, μέσω του εξορθολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας για την επίτευξη περισσότερης σύνεσης και υπευθυνότητας στο γαλλικό ηλεκτρικό σύστημα.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, δεδομένου ότι η Γαλλία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή στην Ευρώπη όσον αφορά το αιολικό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να καταρρίψει ορισμένους μύθους ή ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες συχνά δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την αιολική ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι οι εκπομπές CO2 από την αιολική ενέργεια είναι εξαιρετικά χαμηλές, λιγότερο από 20g CO2 ανά kilowatt/ώρα, σε σύγκριση με τις εκπομπές από το γαλλικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας που κυμαίνονται από 40 έως 90g ανά kilowatt/ώρα. Επιπλέον, υπογράμμισε το γεγονός ότι η ανακύκλωση των ανεμογεννητριών αποτελεί πλέον κανονιστική υποχρέωση, η οποία προβλέπει ότι το 90% της μάζας των ανεμογεννητριών πρέπει να αποσυναρμολογείται, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων, και στη συνέχεια να ανακυκλώνεται ή να επαναχρησιμοποιείται, ποσοστό που θα ανέλθει στο 95% έως το 2024. Η αιολική ενέργεια συχνά κατηγορείται ότι είναι υπερβολικά ακριβή και ότι δεν είναι επικερδής. Στην πραγματικότητα το κόστος παραγωγής ενός MW αιολικής ενέργειας μειώνεται σταθερά, και σήμερα ανέρχεται σε περίπου 60 ευρώ, κόστος παραπλήσιο με εκείνο της ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάιο του 2021. Επιπλέον,  όλα τα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών υπόκεινται σε μελέτη επιπτώσεων προς έγκριση, με στόχο τη διατήρηση του τοπίου και της κληρονομιάς, τη μείωση των επιπτώσεων και την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.
Η Γαλλία διαθέτει 5 φορές λιγότερες ανεμογεννήτριες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο από τη Γερμανία και 3 φορές λιγότερες από τη Δανία. Ωστόσο, η χερσαία αιολική ανάπτυξη αποτελεί δομικό άξονα της γαλλικής ενεργειακής πολιτικής, με τον Πολυετή Ενεργειακό Προγραμματισμό να θέτει στόχο για ικανότητα παραγωγής 35 GW έως το 2028, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Το χερσαίο αιολικό δυναμικό που έχει εγκατασταθεί, έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς αποφεύγει την εκπομπή 15 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ή το ισοδύναμο της κυκλοφορίας σχεδόν 8 εκατ. οχημάτων ετησίως. Ταυτόχρονα, η χερσαία αιολική ενέργεια αποτελεί μία ανταγωνιστική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας, η οποία αντιπροσωπεύει ήδη περισσότερες από 20.000 άμεσες ή έμμεσες θέσεις εργασίας στη Γαλλία.
Για να συνεχιστεί η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και με έναν ευρύτερα αποδεκτό τρόπο από τις τοπικές κοινωνίες, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης συγκρότησε μία Ομάδα Εργασίας για την Αιολική Ενέργεια το 2020, η οποία υπέβαλε προτάσεις, πολλές εκ των οποίων εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Οικολογικής Άμυνας της 8ης Δεκεμβρίου 2020 και η έναρξη υλοποίησής τους ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο. Συγκεκριμένα για να προωθήσει τη συμμετοχή των κοινοτήτων και των πολιτών, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να συγχρηματοδοτήσει για τουλάχιστον 3 έτη, την ανάπτυξη ενός δικτύου τεχνικών συμβούλων για να βοηθήσει τις κοινότητες να αναπτύξουν τα έργα τους ή να συμμετάσχουν σε ένα αιολικό ή φωτοβολταϊκό έργο. Η χρηματοδότηση αυτή θα ανέλθει σε 5 εκατ. ευρώ για 3 έτη. Οι πρώτοι τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι στη διάθεση των τοπικών αρχών από τον Σεπτέμβριο.
Επίσης, θα ξεκινήσει διαδικασία χαρτογράφησης περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη της χερσαίας αιολικής ενέργειας. Το έργο θα πρέπει βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα, καλύπτοντας τα κύρια θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας (αποστάσεις από σπίτια, ραντάρ, βιοποικιλότητα, επιπτώσεις στο τοπίο, κατεύθυνση του ανέμου κ.ά.).

             
   
Source: tornosnews.gr

Original article: Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η χερσαία αιολική ενέργεια με τη δρομολόγηση νέων έργων.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες