en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δις ευρώ

Σύνταξη: tourismtoday.gr

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε να συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δις ευρώ, στην χώρα μας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ειδικοί της ΕΤΕπ σε τεχνικά, χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα θα εντοπίσουν έργα υψηλού αντίκτυπου, τομείς προτεραιότητας και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές δομές.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής και δανειοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, ώστε να περιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Η νέα αυτή συμφωνία, υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα 12 Απριλίου. Την υπέγραψαν ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Είναι η πρώτη συμφωνία με αυτό το αντικείμενο μεταξύ της Τράπεζας της Ε.Ε. και κράτους-μέλους.

blank

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εργαστεί σκληρά για να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης

«Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη εργαστεί σκληρά, για να αξιοποιήσει τη μοναδική ευκαιρία που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η χώρα μας να επιτύχει ισχυρή, διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη και ανάπτυξη, δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Έχουμε προετοιμάσει ένα ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο, καινοτόμο και εξωστρεφές Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτό περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις και σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Η κομβική συμφωνία που υπογράφεται σήμερα, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα δώσει μεγάλη πρόσθετη ώθηση στην υλοποίηση των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η χώρα μας θα επωφεληθεί από την τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική εξειδίκευση της ΕΤΕπ. Ιδιαίτερα στον εντοπισμό επενδύσεων με υψηλό αντίκτυπο και αποτελεσματικών δομών. Αυτές θα συμβάλουν καθοριστικά στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιπλέον, η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση, παράλληλα με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για ορισμένα από τα έργα που θα εξετάσουν και θα αποτιμήσουν οι ειδικοί της.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επαναβεβαιώνει σήμερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι αποτελεί ανεκτίμητο εταίρο στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής μας. Παράλληλα διαμορφώνουμε στέρεες βάσεις για τη συστηματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την κάλυψη του επενδυτικού κενού. Καθώς και τη δημιουργία πολλών καλών νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα».

blank

Η ωριμότητα του σχεδιασμού του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”

«Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σηματοδοτεί την ωριμότητα του σχεδιασμού του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”, δήλωσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Στόχος μας είναι στην υλοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. Τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το εργαλείο των δανείων που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν χαθεί ούτε μια μέρα.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την κάλυψη του επενδυτικού κενού και την δημιουργία 200.000 μόνιμων θέσεων εργασίας απαιτεί τη συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους. Όπως κατεξοχήν είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η οποία θα συνεισφέρει στην προσπάθεια μας την αξιοπιστία της, την τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτει. Καθώς και δυνητικά πολύ σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια».

Η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια της Ελλάδας

«Τα τελευταία 58 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει νέες επενδύσεις,  επισημαίνει ο Christian Kettel Thomsen Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για τις δανειοδοτικές πράξεις στην Ελλάδα.

Με στόχο να ‘’ξεκλειδώσει’’ οικονομικές ευκαιρίες, να μετασχηματίσει υπηρεσίες. Καθώς και να υποστηρίξει δράσεις για το κλίμα σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια της Ελλάδας για την αξιοποίηση των μοναδικών ευκαιριών που παρέχονται από τα ταμεία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η νέα συνεργασία που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ, η οποία έχει βαθιά αντίληψη των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, να ενισχύσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων οι οποίες υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη από τις προκλήσεις που προκαλεί ο COVID-19 θα συνοδευτεί από δράσεις:

  • Για το κλίμα.
  • Αξιοποίησης των ψηφιακών ευκαιριών.
  • Επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης.

Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και ενός εθνικού εταίρου για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου μέλλοντος».

blank

Χρησιμοποιώντας παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές

Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων περίπου 31 δις ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μια εφάπαξ πρωτοβουλία που έχει στόχο να βοηθήσει στην αποκατάσταση της άμεσης οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η σημερινή συμφωνία θα επιτρέψει στην ειδική Ομάδα Επενδύσεων για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να συνεργαστεί με τις ελληνικές Αρχές για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά έργα του δημόσιου τομέα, επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, προγράμματα χρηματοδότησης ΜμΕ. Καθώς και στοχευμένες συμβουλευτικές πρωτοβουλίες.

Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία της ΕΤΕπ στην Ευρώπη. Με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων που υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

blank

Οι πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις προτεραιότητας θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία της ΕΤΕπ

Το βασικό επίκεντρο των νέων επενδύσεων θα είναι:

  • Η υποστήριξη δράσεων για το κλίμα.
  • Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μαζί με άλλους τομείς που αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες στην Ελλάδα.

Η νέα συνεργασία θα επικεντρωθεί αρχικά στο να εντοπιστούν και να προταθούν νέα επενδυτικά έργα υψηλού αντίκτυπου σε ολόκληρη τη χώρα. Με επενδύσεις ύψους 5 δις ευρώ περίπου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα έργα θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από εμπειρογνώμονες της ΕΤΕπ. Και ενδέχεται επίσης να τύχουν χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, παράλληλα με τους πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αξιοποιώντας τη χρηματοδοτική συνδρομή-ρεκόρ του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Αυτή η νέα πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την ισχυρή και σταθερή συμμετοχή του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρείχαν νέα στήριξη-ρεκόρ ύψους 2,8 δις ευρώ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου στην Ελλάδα.

Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη-μέλη της.

Παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ε.Ε.

 

The post Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δις ευρώ appeared first on Tourism Today.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες