en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Λάμψα: Τη διετία 2024-25 η επάνοδος στα μεγέθη του 2019

Για τη διετία 2024-25 μετατίθεται η επάνοδος στα μεγέθη του 2019 για την Λάμψα ενώ η διοίκηση του ομίλου αναμένει ήπια ανάκαμψη για τα οικονομικά μεγέθη, κατά την τρέχουσα χρήση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών.

Ειδικότερα, βάσει όσων αναφέρονται στην έκθεση διοίκησης, για τη φετινή χρήση αναμένεται μεν αύξηση πωλήσεων και λοιπών μεγεθών, τα οποία, όμως, θα διαμορφωθούν περίπου 60% χαμηλότερα, σε σχέση με τη χρήση 2019, κατά την οποία ο όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του. Σημειώνεται ότι πέρσι ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 77%, σε σχέση με το 2019.

Εφόσον το παραπάνω σενάριο επιβεβαιωθεί, ο όμιλος θα εμφανίσει ζημιές, κατά την τρέχουσα χρήση. Εντούτοις, όπως διευκρινίζεται στην έκθεση διοίκησης, η κεφαλαιακή επάρκεια της μητρικής αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπρόσθετα, οι δύο βασικοί της μέτοχοι (Namsos Enterprises Ltd και Dryna Enterprises Ltd) δεσμεύονται να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η επίδραση της πανδημίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με την εταιρεία. Τα ακριβή χρονικά δεδομένα για την πορεία των εμβολιασμών, ο βαθμός και η ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης, αλλά και οι συμφωνίες των κρατών για τα πρωτόκολλα μετακίνησης διατηρούν ακόμη σημαντική αβεβαιότητα, κυρίως για τη στιγμή της επανεκκίνησης.

Λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών της πανδημίας για τον ξενοδοχειακό κλάδο, η διοίκηση του ξενοδοχειακού ομίλου αναμένει σταδιακή επάνοδο στα μεγέθη του 2019, τα έτη 2024-2025.

Για να αντιμετωπίσει τον περιορισμό στη ρευστότητα που προκάλεσε η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, ο όμιλος Λάμψα προχώρησε στις εξής ενέργειες: α) σύναψη πρόσθετου δανεισμού, με εγγύηση Δημοσίου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, β) μετάθεση πληρωμής χρεολυσίων (7,95 εκατ. ευρώ) και γ) λήψη συναίνεσης από τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών της μητρικής, για τη συναίνεσή τους στην εξαίρεση επιμέτρησης χρηματοοικονομικών δεικτών της σύμβασης.

Επιπρόσθετα, η μητρική συμμετέχει στα προγράμματα επιδότησης εργασίας εργαζομένων που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση (αναστολή, «συνεργασία» κλπ). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του μισθολογικού κόστους για την περίοδο, που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά ή λειτουργούν με χαμηλή πληρότητα.

Επίσης, και για περαιτέρω εξοικονόμηση, αναμένεται να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου, που λήγουν στο επόμενο διάστημα. Τέλος, αναμένονται συνέργειες μεταξύ των ξενοδοχείων του ομίλου, με δανεισμό προσωπικού, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους.

Λόγω της εφαρμογής των παραπάνω ενεργειών, η εταιρεία κατάφερε στην χρήση 2020, να μειώσει το μισθολογικό της κόστος κατά περίπου 9,2 εκατ. ευρώ ή 58% σε σχέση με το μισθολογικό κόστος του 2019.

Ζημιές 20,99 εκατ. ευρώ το 2020

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 17,73 εκατ. ευρώ έναντι 77,81 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 77,21%. Στη μητρική Εταιρεία (Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»,King George και Sheraton Rhodes Resort) ανήλθε σε 12,79 εκατ. ευρώ από 65,07 εκατ. ευρώ, το 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 80,35 %, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Οι ενοποιημένες μικτές ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 7,78 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 32,79 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 123,73%. Οι μικτές ζημιές της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 4,45 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,06 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 115,31%.

Οι ζημιές σε επίπεδο ενοποιημένων EBITDA ανήλθαν σε 5,19 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 122,50%. Στη μητρική οι ζημιές ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 19,64 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας πτώση κατά 118,86%.

Η μητρική κατέγραψε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιες απομειώσεων από επενδύσεις σε θυγατρικές ύψους 2,04 εκατ. ευρώ έναντι εσόδων από αναστροφή απομειώσεων ύψους 2,05 εκατ. ευρώ, το 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 20,99 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,7 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ζημιές προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 15,94 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11,74 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 16,49 εκατ. ευρώ από κέρδη 6,93 εκατ. ευρώ, ενώ της εταιρείας σε ζημιές 12,77 εκατ. ευρώ

The post Λάμψα: Τη διετία 2024-25 η επάνοδος στα μεγέθη του 2019 appeared first on Tourism Today.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες