en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία “ΚΥΚΛΟΣ”: Προβλήματα στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» για το έτος 2021

Την επικαιροποίηση των ανακοινώσεων καθώς και άλλα προβλήματα στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» ζητεί με επιστολή του προς το υπουργείο Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”, κ. Αντώνης Καρατάσος.
Διαβάστε την επιστολή: “Παρακαλούμε φροντίστε για την επικαιροποίηση των ανακοινώσεων & των συχνών ερωτήσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος, διότι έχει ακόμη τα περσινά δεδομένα. Για παράδειγμα, στην επιστολή(*) που εστάλη στους ξενοδόχους και υπάρχει στο σύνδεσμος ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EVOUCHER ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ έχει πληροφορίες που ίσχυαν πέρυσι αλλά όχι φέτος.Πολλά μέλη μας καταλυματιες νομίζουν ότι ισχύουν τα περσινά δεδομένα πληρωμής, αφού η σύμβαση που είχαν συμφωνήσει με το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει.
Μήπως πρέπει να τους σταλούν αναλυτικές διευκρινίσεις & παραδείγματα και να γίνουν νέες συμβάσεις προς αποφυγή παρεξηγήσεων ή και δικαστικών διενέξεων, αφού τα λάθη (κόστους ίσως και χιλιάδων (!) € ), θα διαπιστωθούν αρκετούς μήνες μετά τις κρατήσεις και τις διαμονές!Παράδειγμα: Καταλύματα που έχουν δηλώσει από πέρυσι τιμή ανα άτομο 60€/ήμερα και εισέπρατταν για 4ημερη διαμονή 4Χ30€=120€ από τον πελάτη και 4Χ30€=120€ από το πρόγραμμα, άρα 240€ συνολικά ανα άτομο, φέτος θα εισπράξουν 4Χ30€Χ20%=24€ από τον πελάτη και 4Χ30€Χ80%=96€ από το πρόγραμμα, άρα 120€ συνολικά ανα άτομο!? Δηλαδή το κατάλυμα τελικά θα εισπράξει τη μισή από τη συμφωνημένη αξία της διαμονής; Και τέτοιες αλλαγές μπορούν να γίνουν μονομερώς, με μια απλή επιστολή-ανακοίνωση, καταργώντας χιλιάδες συμβάσεις;;Μήπως πρέπει να γίνει προσεκτικότερα η διαδικασία;
(*) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Απριλίου 2021 Αγαπητοί συνεργάτες, Το Υπουργείο Τουρισμού με αισιοδοξία, μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους, σας ενημερώνει για την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού «Τουρισμός για Όλους» για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 131 του ν.4764/2020 (Α’ 256) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για το 2020 . Σε συνέχεια και του σχετικού ενημερωτικού που έχετε ήδη λάβει σας ενημερώνουμε για τις νέες δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 17247/11.11.2020 (Β’ 5149) από 20 Απριλίου 2021. Ανάλογα με την συμφωνία, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει να αξιοποιήσει το e voucher που έχει στην κατοχή του για 4 ή 3 ή 2 διανυκτερεύσεις και να επιδοτηθεί ως εξής: • 2 διανυκτερεύσεις Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους) ή • 3 διανυκτερεύσεις Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους) ή • 4 διανυκτερεύσεις Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο Αναλυτικές οδηγίες για τις νέες δυνατότητες θα βρείτε στην αρχική σελίδα του www.tourism4all.gov.gr τόσο για τους παρόχους όσο και για τους δικαιούχους: • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ E- VOUCHER ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EVOUCHER ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Σημειώνουμε ότι για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής που αφορούν σε voucher που εξαργυρώνονται εντός του 2021 ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 131 του ν.4764/2020 συγκεκριμένα: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν.4611/2019 (Α΄ 73), οι διατάξεις της υπ’ αρ. 15435/913/2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ • Εφόσον επιθυμείτε τη συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού δεν χρειάζεται από πλευράς σας καμία ενέργεια και μπορείτε να δέχεστε κανονικά κρατήσεις από τους δικαιούχους/κατόχους e-vouchers έως 31/12/2021 σύμφωνα με τις τιμές συνεργασίας που έχετε δηλώσει στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr . *Στις περιπτώσεις όπου η επιδότηση φτάνει στο 100% υπάρχει η δυνατότητα ο πάροχος να ζητήσει προκαταβολή ως εγγύηση για την κράτηση, την οποία όμως θα επιστρέψει στο σύνολο της στον δικαιούχο κατά την άφιξη. • Δεν υπάρχει προς στιγμήν η δυνατότητα αλλαγής των τιμών που έχετε δηλώσει για συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της σελίδας για ο,τιδήποτε νεότερο. Μπορείτε να ανατρέξετε στην αίτησή σας για να δείτε τις τιμές που έχετε δηλώσει μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr. • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για να εξαιρεθείτε από το Μητρώο Παρόχων του προγράμματος για το έτος 2021 παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο email (unsubscribe_tourism4all@mintour.gr) απάντηση μέχρι την 26.04.2021, επισυνάπτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται την επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρησης. • 27 Aπριλίου 2021 θα αναρτηθούν τα μητρώα παρόχων καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων που συνεχίζουν την συνεργασία τους με το Υπουργείο Τουρισμού για το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
/>
Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”Αντώνης Καρατάσος”.
Source: tornosnews.gr

Original article: Πανελλήνια Ομοσπονδία “ΚΥΚΛΟΣ”: Προβλήματα στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» για το έτος 2021.

Proceed Booking