en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιερό Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, προτίθεται να μισθώσει, προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση, δια μακροχρόνιας εκμίσθωσης με εργασίες ανακατασκευής και ριζικής ανακαίνισης, το ακίνητο ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 32 στο κέντρο της Αθήνας.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άνευ διαγωνισμού με υποβολή και αρχική αξιολόγηση των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απευθείας διαπραγμάτευση. Οι προσφορές θα αποσταλούν ή θα κατατεθούν στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – 842 00 -Τήνος, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26  Ιουλίου 2021. Το διατηρητέο ακίνητο, αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 65,07 τ.μ., ισόγειο επιφανείας 78,14 τ.μ., πρώτο όροφο επιφανείας 82,54 τ.μ. και ελεύθερο χώρο στην πίσω πλευρά του κτιρίου επιφανείας 140 τ.μ. περίπου.
Το κτίριο εκμισθώνονται ενιαία, με σκοπό να καταστεί λειτουργικό, μετά από τις εργασίες ανακατασκευής του, που θα πραγματοποιηθούν με κύρια και αποκλειστική ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες του αναδόχου – μισθωτή. Η μηνιαία μισθωτική απόδοση έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ και το κόστος ανακατασκευής στο ποσό συνολικά των 250.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για:
α) Διάρκεια μίσθωσης 15  ετών, με ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1.700 ευρώ, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται ευθύς μετά την πάροδο 18 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή και για
β) Διάρκεια μίσθωσης 20 ετών με ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, το ποσό των 2.000) ευρώ, το οποίο επίσης θα αρχίσει να καταβάλλεται ευθύς μετά την πάροδο 18 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Γ) Διάρκεια μίσθωσης 30 ετών με ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, το ποσό των 2.400 ευρώ, το οποίο επίσης θα αρχίσει να καταβάλλεται ευθύς μετά την πάροδο δεκαοκτώ 18 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
 Οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης
 Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία δύνανται να καταθέσουν προσφορά , επιπλέον του άνω κατά περίπτωση ελαχίστου καθοριζομένου μηνιαίου μισθώματος, για οιαδήποτε ή και επί των τριών προαναφερόμενων εναλλακτικών προτάσεων, προσδιορίζοντας επακριβώς την κάθε επιλεγόμενη εναλλακτική πρόταση διάρκειας της μίσθωσης και το προσφερόμενο γι’ αυτήν μηνιαίο μίσθωμα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολή προσφοράς που να αφορά και οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα μίσθωσης, από 15 έως και 30 έτη, οπού ομοίως, το προσφερόμενο ποσό μισθώματος θα αρχίσει να καταβάλλεται ευθύς μετά την πάροδο 18 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Με την πάροδο του αρχικού συμβατικού χρόνου, εξοφλούνται συμψηφιστικά και αποσβένονται υπέρ του Ιδρύματος, όλες οι δαπάνες και τα πάσης φύσεως έξοδα που πραγματοποίησε ο ανάδοχος μισθωτής, για το σύνολο των επισκευαστικών εργασιών ανακατασκευής και ριζικής ανακαίνισης του μισθίου και των εγκαταστάσεων του. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος μισθωτής παραιτείται από κάθε σχετικό του δικαίωμα. Οι εργασίες ανακατασκευής και ριζικής ανακαίνισης, οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 18  μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, άλλως το Ιερό Ίδρυμα δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο – μισθωτή έκπτωτο και να καταγγείλει τη μίσθωση, Έξι μήνες πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, ο ανάδοχος – μισθωτής δύναται να ζητήσει την παράτασή της για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, αφού εξετάσει και εκτιμήσει, το τότε προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, δύναται ν’ αποφασίσει σχετικά κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της. Το μηνιαίο μίσθωμα του ακινήτου θα αναπροσαρμόζεται, ευθύς μετά την πάροδο του δευτέρου μισθωτικού έτους, από της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του πρώτου μηναίου μισθώματος και κάθε νέο εφεξής μισθωτικό έτος, κατά το ποσοστό της συνολικής ποσοστιαίας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου μισθωτικού έτους, που ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, πλέον 2%.
Source: tornosnews.gr

Original article: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες