en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις επιδότησης έως 400.000 ευρώ τουριστικών επιχειρήσεων

Σύνταξη: tourismtoday.gr
Την στήριξη όλων των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας που έχουν πληγεί από την πανδημία, στόχο έχει η μη επιστρεπτέα επιδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 400.000 ευρώ.
Η στήριξη θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων.
Σε ποιους απευθύνεται η επιδότηση
Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση. Ειδικότερα:

Επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής.
Τουριστικά πρακτορεία.
Επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Από 16/6/2021 έως 29/9/2021 και ώρα 17:00.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτηση τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το λήπτη της ενίσχυσης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός:

Αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής. Καθώς και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020.Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που διαθέτουν ή των λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων τους.

Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης.
Η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισής των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, το δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης.Αυτές  ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.
Επιδότηση έως 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης.Η επιδότηση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό:

5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55.
2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.

Επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020
Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό:

5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών.

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020.
Προϋπολογισμός
Θα διατεθούν 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε:

300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Source: tourismtoday.gr

Original article: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις επιδότησης έως 400.000 ευρώ τουριστικών επιχειρήσεων.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες