en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Πώς θα σχεδιάσετε μία στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό

Σύνταξη: tourismtoday.gr

Ο βιώσιμος τουρισμός είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, τους πόρους, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις ενός τόπου.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), είναι αυτός που «λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής».

Ο τουρισμός είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και αντιπροσωπεύει το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ και την απασχόληση.

Μέχρι το 2030, ο αριθμός των ταξιδιωτών αναμένεται να φτάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια, με την Ασία να είναι ο κύριος τουριστικός προορισμός.

Την ίδια χρονιά, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι 8,6 δις. Μια αύξηση που αναγκάζει τον κόσμο να επανεξετάσει τη μαζική κατανάλωση, τους επενδυμένους πόρους και την πολυσυζητημένη κλιματική αλλαγή.

Ο βιώσιμος τουρισμός ως αναπτυξιακή στρατηγική

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την αύξηση του πληθυσμού και την τρέχουσα κλιματική κρίση, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να προωθηθεί ένα βιώσιμο τουριστικό σχέδιο. Κι αυτό θα είναι σύμφωνο με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του προγράμματος δράσης του ΟΗΕ του 2030.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού δεν είναι ήδη εδώ. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα βιώσιμου τουρισμού, επισημαίνει ο UNWTO.

Πολλές χώρες στοιχηματίζουν σε δραστηριότητες που σέβονται το περιβάλλον. Προωθούν τα αργά ταξίδια και δημιουργούν μια διαφορετική τουριστική ανάπτυξη.

Οι βασικοί βασικούς πυλώνες στρατηγικής του βιώσιμου τουρισμού

1. Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη

Μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες συνεχούς ανάπτυξης, είναι καιρός ο τουρισμός να επανεξετάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να αγνοήσει τις τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας, της περιοχής και του πληθυσμού.

Οι αναληφθείσες ενέργειες πρέπει να ανταποκρίνονται σε δίκαιες συνθήκες ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

2. Σεβασμός και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου

Ένα τουριστικό μοντέλο που δεν λαμβάνει υπόψη τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της κοινότητας δεν μπορεί να είναι βιώσιμο.

Έτσι, ένας σημαντικός πυλώνας οποιασδήποτε βιώσιμης τουριστικής στρατηγικής είναι η προώθηση ενός τουριστικού μοντέλου με πρωταρχικό στόχο τον σεβασμό και τη διατήρηση της τοπικής εκτεταμένης κληρονομιάς.

Τα οικονομικά συμφέροντα δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτήν την ηθική βάση. Αντιθέτως, η ανάπτυξη μιας βιώσιμης τουριστικής επιχείρησης συνεπάγεται την συνύπαρξη αειφόρων  επιλογών στην παροχή παραδοσιακών υπηρεσιών.

3. Κοινωνικές παροχές

Αυτός ο πυλώνας επιδιώκει μια πιο δίκαιη κατανομή των οικονομικών οφελών που δημιουργούνται από τη βιομηχανία.

Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου τουρισμού θα επιτρέψει την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. Οπως ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών και ο υπερτουρισμός σε μεγάλες πόλεις.

4. Ευρεία συμμετοχή

Η συλλογική συμμετοχή αναφέρεται στη διάρθρωση μηχανισμών διακυβέρνησης όπου οι πολιτείες και οι τοπικές διοικήσεις εργάζονται με ίσους όρους σε όλα τα επίπεδα.

5. Προσαρμογή

Ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο δεν μπορεί να αναπτυχθεί ενώ αγνοεί τις προκλήσεις της βιομηχανίας.

Όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αλλά και στην εκπαίδευση ολόκληρης της βιομηχανίας που εκτίθεται σε συνεχείς αλλαγές.

Τίποτα από αυτά δεν είναι δυνατό χωρίς τη βέλτιστη τεχνολογική υποδομή που περιλαμβάνει δίκτυα υποστήριξης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παρόλο που ο δρόμος είναι μακρύς, οι προοπτικές για μεσοπρόθεσμα φαίνονται θετικές. Και είναι ευθύνη όλων των εμπλεκομένων, τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών, να εργαστούν τις επόμενες δεκαετίες για να το επιτύχουν.

Οι 10 κορυφαίες χώρες αειφόρου τουρισμού

Η Euromonitor International κυκλοφόρησε την κατάταξη των κορυφαίων 10 χωρών που προώθησαν τον αειφόρο τουρισμό το 2020.

Για αυτό, η εταιρεία έρευνας αγοράς ανέλυσε τη συμπεριφορά επτά βασικών παραγόντων: περιβάλλον, κοινωνική, οικονομία, ζήτηση, μεταφορές, κινδύνους και διαμονή.

Η Σουηδία κατέχει την πρώτη θέση στην οδήγηση βιώσιμων ταξιδιωτικών εμπειριών. Ο αγροτικός και περιφερειακός τουρισμός της χώρας, εκτός από τη βελτίωση της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας του, έχει ενισχύσει την τουριστική του βιομηχανία.

Οι δέκα κορυφαίες χώρες που ανέπτυξαν και προώθησαν τον αειφόρο τουρισμό το 2020 ήταν:

Σουηδία
Φινλανδία
Αυστρία
Εσθονία
Νορβηγία
Σλοβακία
Ισλανδία
Λετονία
Γαλλία
Σλοβενία

The post Πώς θα σχεδιάσετε μία στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό appeared first on Tourism Today.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες