en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Σε καθεστώς εξυγίανσης και προστασίας το Mouzenidis Travel | Σήμερα το δικαστήριο

Αίτηση στις αρμόδιες αρχές για την υπαγωγή του Mouzenidis Travel, του ελληνικού ταξιδιωτικού πρακτορείου, μέλους του ομίλου Μουζενίδη, στην διαδικασία εξυγίανσης και προστασίας από τους πιστωτές, έχει προχωρήσει σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η διοίκηση της εταιρίας, παράλληλα με την αναστολή της λειτουργίας τηε εταιρίας.

Η αίτηση αυτή κατατέθηκε χθες και δεν επηρεάζει την λειτουργία των υπολοίπων ελληνικών εταιριών του ομίλου, ούτε βέβαια την ρωσική. Προς τούτο το σύνολο των εταιριών του ομίλου Μουζενίδη, Grekodom, Ellinair, κ.ά., συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ για τα περίπου 60 γραφεία εξωτερικού του ομίλου, ήδη εταίροι, συνεργάτες ή ιδιοκτήτες σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων στην Πολωνία και στην Λετονία, αναλαμβάνουν την λειτουργία τους, καταβάλλοντας κανονικά οφειλές στα ξενοδοχεία, ώστε να φιλοξενούνται οι κρατήσεις τους. Η απόφαση για την υπαγωγή αναμένεται σήμερα εκτός απροόπτου από το δικαστήριο.

Το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ παρακολουθεί την διαδικασία από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των λεπτών χειρισμών που απαιτούνται, αποκαλύπτει το τι πραγματικά συμβαίνει, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η -δυσάρεστη αυτή- εξέλιξη, έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων στην εταιρία που γιγαντώθηκαν λόγω του κορονοϊού και της συνεχιζόμενης κρίσης στον εισερχόμενο από Ρωσία τουρισμό, που επέφερε στην εταιρία μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 95%.

adv

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν σημαντικές οφειλές σε τράπεζες, ενώ και οι οφειλές προς το Δημόσιο, είναι πολύ μικρές. Το συντριπτικά μεγάλο κομμάτι των οφειλών είναι από voucher προς πελάτες του εξωτερικού και -δυστυχώς- προς ελληνικά ξενοδοχεία. Ωστόσο το ύψος των οφειλών δεν είναι ακόμη γνωστό, είναι ωστόσο κάποιες δεκάδες εκατομμύρια.

Η διοίκηση της εταιρίας θα αξιοποιήσει την διαδικασία εξυγίανσης και την προστασία από τους πιστωτές, για την αναζήτηση επενδυτών, που θα μπορούσαν να στηρίξουν την εταιρία, χωρίς βέβαια να μπορεί να προδικάσει κάποιος το αποτέλεσμα.

Ήδη υπήρξαν κάποιες αρχικές επαφές για εταιρία του ομίλου, από ρωσικό tour operator, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια άμεσα, καθώς ζητήθηκαν στοιχεία αναφορικά με οφειλές της εταιρίας.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει τις συζητήσεις με την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο ανεύρεσης λύσης, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των πελατών και προμηθευτών του, όπως αντίστοιχα μέτρα υιοθετήθηκαν και σε άλλα Κράτη-Μέλη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε., ωστόσο μέχρι σήμερα, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί ορισμένο σχέδιο επίλυσης του προβλήματος.

Η επιστολή

Την προηγούμενη εβδομάδα με επιστολή του το απόγευμα της 17ης Ιουνίου, το Mouzenidis Travel ενημέρωσε τα ξενοδοχεία και τα πρακτορεία στη Ρωσία ότι διακόπτει την εξυπηρέτηση των τουριστών στην Ελλάδα, προσωρινά μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Όπως γράφτηκε σε κλειστή ομάδα Ρώσων πρακτόρων σε κοινωνικό δίκτυο, “Η εταιρεία ελπίζει στην υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Το απόγευμα της 17ης Ιουνίου, ένα μήνυμα από εκπρόσωπο της εταιρείας του ΤΟ “Mouzenidis Travel” εμφανίστηκε στην κλειστή ομάδα Facebook του Luxury Travel Club, που ενημέρωσε για την προσωρινή αναστολή τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: «Λόγω παρατεταμένων περιοριστικών ενεργειών στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης για περισσότερο από ένα έτος και λειτουργικών και τεχνικών δυνατοτήτων, το Mouzenidis Travel Greece, αναστέλλει προσωρινά την εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα από 18/06/2021 εως 26/06 / 2021. Είμαστε πάντα πιστοί στους πελάτες μας, με βάση την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε τη μεταφορά των τουριστικών πακέτων για τις αναφερόμενες ημερομηνίες, για την περίοδο από 01.09.2021 και μετά ή για τη θερινή περίοδο του 2022 σύμφωνα με τον ίδιο τιμοκατάλογο””. Ακόμη πηγή του Mouzenidis Travel Russia επιβεβαίωσε την ακρίβεια των πληροφοριών στο Tourdom.ru. Απέδωσε δε την προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων της εταιρείας λόγω διαπραγματεύσεων που διεξάγει η διοίκησή της με την ελληνική κυβέρνηση, αναμένοντας οικονομική βοήθεια από αυτήν.

Στα προς επίλυση θέματα είναι και η επιστροφή αρκετών εκατοντάδων Ουκρανών τουριστών στην πατρίδα τους μετά την ολοκλήρωση των διακοπών τους στις 26 Ιουνίου. Ένα σημαντικό μέρος αυτών, αλλά όχι όλο, το καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες του Mouzenidis Travel.

Τι προβλέπει η διαδικασία εξυγίανσης

Η διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με το νόμο 4738/2020, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 31
Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης
Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-
πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση,
αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρη-
σης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται
στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρού-
ται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστω-
τών. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πι-
στωτών θεωρείται ότι πληρούται, αν κανείς από τους μη
συναινούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας
εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία
θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
Άρθρο 32
Πεδίο εφαρμογής
1. Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων
του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπει-
λούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων
χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύ-
ναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης
συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 34.
2. Το πρόσωπο της παρ. 1 δύναται να υποβάλει την ως
άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπει-
λούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν υφίσταται απλώς
πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να
αρθεί με τη διαδικασία αυτή.
3. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος νό-
μου εφαρμόζονται στις διαδικασίες του παρόντος κεφα-
λαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε αυτές.
4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο προβλέπεται δημοσιο-
ποίηση, αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 84.
Άρθρο 33
Αρμόδιο δικαστήριο
Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρό-
ντος κεφαλαίου είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην
περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των
κυρίων συμφερόντων του. Με την επιφύλαξη ειδικών
διατάξεων, το δικαστήριο δικάζει με τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκει-
νται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
Άρθρο 34
Συμφωνία εξυγίανσης και απαιτούμενη
πλειοψηφία πιστωτών
1. Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης
πρέπει να παρασχεθεί συναίνεση από τον οφειλέτη και
από πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός περισσό-
τερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων
που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο
από το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσε-
ων, σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη συμφω-
νία εξυγίανσης. Θεωρείται ότι δεν θίγεται η απαίτηση
ενός πιστωτή όταν, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης, δεν
επηρεάζεται η νομική κατάσταση που είχε πριν από την
επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η συναίνεση των
πιστωτών σε συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να παρασχε-
θεί και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξάγεται
όπως προβλέπεται στην κατ΄ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 72 υπουργική απόφαση.
2. Η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μό-
νον από πιστωτές, που συγκεντρώνουν το ποσοστό της
παρ. 1, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύ-
ναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών ή,
β) αν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία, εφόσον το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του οφειλέτη καταστεί κα-
τώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαί-
ου και δεν έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον στο ποσοστό
αυτό εντός της διαχειριστικής χρήσης που ακολουθεί την
ημερομηνία αναφοράς του ετήσιου ισολογισμού στον
οποίο διαπιστώνεται ότι συνέτρεξε η περίπτωση αυτή, ή
γ) αν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση
οικονομικές καταστάσεις δυο (2) τουλάχιστον διαδοχι-
κών διαχειριστικών χρήσεων, ή,
δ) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του
άρθρου 45 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91).
3. Τα ποσοστά της παρ. 1 υπολογίζονται με βάση κα-
τάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία
εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή
δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) ημε-
ρολογιακών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
συμφωνίας στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πιστω-
τών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως
γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων
υπήρχαν κατά την ημερομηνία του προηγούμενου εδα-
φίου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές
από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις περιλαμβάνονται μόνο
προς τον οφειλέτη ή που έχουν αξίωση αποζημίωσης
μετά από υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Πιστωτές θε-
ωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρημα-
τοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την
ημερομηνία του δεύτερου εδαφίου μέχρι τη συμβατική
ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.
4. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των ποσοστών της
παρ. 1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πάσης φύσης απαι-
τήσεις υπό αίρεση.
5. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση της παρ. 3 πρέπει να προκύπτουν από
τα βιβλία του οφειλέτη ή να έχουν αναγνωριστεί ή να
έχουν πιθανολογηθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιου-
δήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικα-
σία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία να έχει κοινοποι-
ηθεί στον οφειλέτη το αργότερο κατά την ημερομηνία
που φέρει η κατάσταση της παρ. 3. Στην περίπτωση της
συμφωνίας της παρ. 2, η κατάσταση των πιστωτών της
παρ. 3 συντάσσεται με βάση στοιχεία που αντλούνται
από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες χρηματοοικο-
νομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, τα
βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, τα βιβλία και στοιχεία
που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, και αποφά-
σεις δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας,
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που εκδίδονται με
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Άρθρο 35
Συναίνεση οφειλέτη και σύμπραξη
συνέλευσης μετόχων ή εταίρων
1. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, αποκλειστική
αρμοδιότητα παροχής συναίνεσης σε συμφωνία εξυγίαν-
σης για λογαριασμό του έχει ο διαχειριστής ή το όργανο
διοίκησης του, ενδεικτικά, επί ανωνύμων εταιρειών, το
διοικητικό συμβούλιο.
2. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και ο εμπει-
ρογνώμονας κρίνει στην έκθεση της περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 46 ότι η υπολειμματική αξίωση κατά της
εταιρίας των εταίρων ή μετόχων, κατά περίπτωση, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης,
ιδίως ως προς τη μεταβίβαση εταιρικής περιουσίας ή
κλάδου εκμετάλλευσης, η σύναψη και η εφαρμογή της
συμφωνίας δεν προϋποθέτουν την με οποιοδήποτε τρό-
πο συναίνεση των μετόχων ή εταίρων κατά παρέκκλιση
τυχόν αντίθετης καταστατικής διάταξης του οφειλέτη,
εκτός εάν παρόμοια συναίνεση απαιτείται κατά ρητή δι-
άταξη της κείμενης εταιρικής νομοθεσίας. Δεν απαιτείται
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή μετόχων του
οφειλέτη, ακόμα και για πράξεις που κατά την εταιρική
νομοθεσία προϋποθέτουν τέτοια απόφαση, στις περι-
πτώσεις που κατά το άρθρο 34 δεν απαιτείται συναίνεση
του οφειλέτη.
3. α) Αν απαιτείται κατ’ εξαίρεση παρόμοια σύμπραξη
ή συναίνεση και υπό την προϋπόθεση ότι κατά τα λοιπά
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, το δικαστή-
ριο με την απόφασή του που επικυρώνει τη συμφωνία
εξυγίανσης δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο με
την εξουσία να συγκαλέσει γενική συνέλευση και να
ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου εκείνων
των μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη που δεν συμπράτ-
τουν. Η κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου
στην εταιρεία υποκαθιστά την κατά τον νόμο διαδικασία
νομιμοποίησης του ειδικού εντολοδόχου για τη συμμε-
τοχή του στη συνέλευση.
β) Στο πλαίσιο της συνέλευσης που συγκαλείται για
τη λήψη της απόφασης της παρ. 1, πρώτα δίδεται ο λό-
γος στους μετόχους ή εταίρους οι οποίοι δηλώνουν την
πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν
την προβλεπόμενη στη συμφωνία εξυγίανσης απόφα-
ση ή να απέχουν από την σχετική ψηφοφορία. Εφόσον
από την καταμέτρηση των ψήφων δεν συγκεντρώνεται
η απαραίτητη απαρτία ή πλειοψηφία για την έγκριση της
ως άνω απόφασης, τότε ο ειδικός εντολοδόχος ασκεί το
δικαίωμα ψήφου, τόσο αναφορικά με μετόχους που κα-
ταψηφίζουν την απόφαση ή απέχουν, όσο και αναφορικά
με μετόχους που δεν παρίστανται, στην έκταση που αυτό
απαιτείται για την έγκρισή της.
γ) Οι μη συμπράττοντες μέτοχοι ή εταίροι διατηρούν
δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της εταιρίας και των πι-
στωτών, σε περίπτωση που στο πλαίσιο διαγνωστικής
δίκης αποδειχθεί ότι μετά την εκκαθάριση θα απέμενε
υπολειμματική αξίωσή τους.
Άρθρο 36
Σύμπραξη τρίτων
Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισμένων
όρων της συμφωνίας απαιτείται η σύμπραξη τρίτων
προσώπων που δεν συμβάλλονται, αυτή είτε παρέχε-
ται με σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπό την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 ή βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής και συνοδεύει τη συμφωνία είτε τίθεται ως
αναβλητική αίρεση στη συμφωνία για τη θέση της σε
ισχύ.
Άρθρο 37
Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
1. Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δη-
μόσιες επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογρά-
φοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους και ιδιωτικο-
οικονομικά κριτήρια με τα οποία θα συναινούσε υπό τις
αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη
συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και
οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτούνται από προ-
νόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως
καθώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Ειδικότερα,
με την επιφύλαξη της παρ. 2, το Δημόσιο δεν συναινεί
σε περίπτωση που λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας
εξυγίανσης θα περιερχόταν σε χειρότερη θέση ως προς
τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο υπογρα-
φής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία
θα περιερχόταν σε περίπτωση πτώχευσης.
2. Τα πρόσωπα και φορείς της παρ. 1 θεωρείται ότι
συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και αν δεν
την υπογράφουν, σε κάθε περίπτωση που πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, χωρίς να απαι-
τείται η περαιτέρω διερεύνηση των όρων της συμφωνίας
αυτής ή της ανάκτησης από πλευράς του αντιστοίχου
φορέα ή των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας:
α) η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το
αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα κατά τον χρόνο υπογρα-
φής της συμφωνίας εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ,
β) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, το πρόσωπο ή ο φορέ-
ας της παρ. 1 δεν θα περιέλθει λόγω της εφαρμογής της
συμφωνίας εξυγίανσης σε χειρότερη θέση ως προς τις
βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο υπογραφής
της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία θα
περιέλθει σε περίπτωση πτώχευσης, και
γ) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, οι βεβαιωμένες απαι-
τήσεις του συνόλου των προσώπων και φορέων της παρ.
1 κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης
είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων
των ιδιωτών πιστωτών.
Άρθρο 38
Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου
για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β
του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία, ουδείς υπάλλη-
λος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα
υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύ-
νη για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης ή τη θετική
ψήφο σε ηλεκτρονική ψηφοφορία εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του άρθρου 37. Επίσης ουδείς υπάλλη-
λος υπέχει ευθύνη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Ποι-
νική δίωξη ασκείται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ.
2 του άρθρου 65 του ν. 4472/2017.
Άρθρο 39
Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντι-
κείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του
παθητικού του οφειλέτη και ιδίως:
α) Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφει-
λέτη χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων και τρε-
χουσών ή συναφθεισών ρυθμίσεων με φορείς του Δημο-
σίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η μεταβολή αυτή
δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη μεταβολή του χρό-
νου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, περιλαμβανομένης
της τροποποίησης των όρων υπό τους οποίους δύναται
να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωμή τους, στη μεταβολή
του επιτοκίου, στην αντικατάσταση της υποχρέωσης κα-
ταβολής επιτοκίου με την υποχρέωση καταβολής μέρους
των κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων με μετα-
τρέψιμες ή μη ομολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην
υποχρέωση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών
να δεχθούν την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τά-
ξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη.
β) Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη
με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτω-
ση εταιρικών μεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση
δύναται να λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κε-
φαλαίου για την απόσβεση ζημιών ή για το σχηματισμό
αποθεματικού.
γ) Τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους
μετά από την επικύρωση της συμφωνίας είτε υπό την
ιδιότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαι-
οποίησης ή μεταβίβασης επιχείρησης σε νέο φορέα, υπό
την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. Ενδεικτικά η
συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπει ότι μία κα-
τηγορία πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει την αποπλη-
ρωμή των απαιτήσεων προς αυτή πριν από την πλήρη
ικανοποίηση μιας άλλης, να ρυθμίζει θέματα διοίκησης
της επιχείρησης του οφειλέτη μετά την κεφαλαιοποίηση
απαιτήσεων των πιστωτών ή μετά τη μεταβίβαση επιχεί-
ρησης σε νέο φορέα, να ρυθμίζει θέματα σε σχέση με τη
μεταβίβαση των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που θα
προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση (ή τη μεταβίβαση
επιχείρησης σε νέο φορέα), όπως ενδεικτικά δικαίωμα
ή υποχρέωση των μετόχων μειοψηφίας σε περίπτωση
πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών να πωλήσουν
τις μετοχές τους με τους ίδιους όρους με τους οποίους
γίνεται η πώληση της πλειοψηφίας.
δ) Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη.
ε) Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη.
στ) Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του
οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση
περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της
σύμβασης διαχείρισης.
ζ) Τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρη-
σης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64.
η) Την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώ-
ξεων των πιστωτών για ορισμένο διάστημα μετά την
επικύρωση της συμφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα
δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές, καθώς
και τους πιστωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται
σύμφωνα με το άρθρο 35 για διάστημα που υπερβαίνει
τους τρείς (3) μήνες από την επικύρωση της συμφωνίας.
θ) Τη λήψη από τον οφειλέτη ή από φορέα στον οποίο
μεταβιβάζεται επιχειρηματική δραστηριότητα του οφει-
λέτη ενδιάμεσης ή νέας χρηματοδότησης για τη διατή-
ρηση της αξίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εξυγίανσης ή, αντιστοίχως, για την εφαρ-
μογή του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την εξυγίανση.
ι) Τον διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέ-
λεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις
εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφω-
νίας εξυγίανσης.
ια) Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς
εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της
οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία πρέπει
να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των
ποσών αυτών.
ιβ) Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες
συμβάσεις με αντίστοιχο αποτέλεσμα υπέρ απαιτήσε-
ων που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά, σε δικαίωμα προαίρεσης του πιστωτή να
πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις μετοχές ή τα εται-
ρικά μερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση
του χρέους κατά τον χρόνο στον οποίο θα καθίστατο
κατά τους όρους του ληξιπρόθεσμο το χρέος και για
ποσό ίσο με το άθροισμα του κεφαλαίου και των τυχόν
τόκων που καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωμα
προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από
τον χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσμη
η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη
ληξιπρόθεσμη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο (2)
μηνών από την τελευταία.
2. Δεν θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλισμένες
με συμφωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την
έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) στο μέτρο
που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν
συμφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης.
3. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να μεταρρυθμίζει η συμ-
φωνία εξυγίανσης περιλαμβάνουν και τις υπό αίρεση,
μελλοντικές ή και άγνωστες υποχρεώσεις του οφειλέτη,
συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών υποχρεώσεων από
κατάπτωση εγγυήσεων, οι οποίες έχουν παρασχεθεί έως
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που επικυρώνει
τη συμφωνία εξυγίανσης.
4. Με τη συμφωνία εξυγίανσης δεν θίγονται κεκτημένα
δικαιώματα σε επαγγελματικές συντάξεις.
5. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν θίγει:
α) το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και ερ-
γασιακής κινητοποίησης των εργαζομένων,
β) το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευ-
ση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ και την Οδηγία
2009/38/ΕΚ, και
γ) τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις Οδηγίες
98/59/ΕΚ, 2001/23/ΕΚ και 2008/94/ΕΚ.
Άρθρο 40
Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον
οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της
συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της, τόσο
από τους συναινούντες όσο και από τους μη συναινού-
ντες αλλά θιγομένους από τη συμφωνία πιστωτές.
2. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλ-
λες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτικά
την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεμών αμφοτεροβα-
ρών συμβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς για
την επιχείρηση του οφειλέτη.
3. Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να
προβλέπεται ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να
πληρωθεί η αίρεση, μη δυνάμενος να υπερβεί τους εν-
νέα (9) μήνες από την επικύρωση, και να ρυθμίζονται
προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο μέτρο που
κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρω-
μών του οφειλέτη όσο εκκρεμεί η αίρεση.
Άρθρο 41
Ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης
Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προ-
ϋπόθεση της επικύρωσής της από το δικαστήριο, εκτός
αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή
μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ τους και χωρίς την
επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.
Άρθρο 42
Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης
Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται με ιδιωτικό έγ-
γραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται
με αυτή απαιτούν τη σύνταξη δημοσίου εγγράφου. Στην
τελευταία περίπτωση το συμβολαιογραφικό έγγραφο
μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις ενώπιον του δι-
καστηρίου.
Άρθρο 43
Επιχειρηματικό σχέδιο
Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά
από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με
αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συμ-
βαλλόμενους, με την εξαίρεση των φορέων των οποίων
η συναίνεση συνάγεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 37.
Άρθρο 44
Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
1. Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, η αίτηση
επικύρωσής της από το δικαστήριο υποβάλλεται από
τον οφειλέτη ή συμβαλλόμενο πιστωτή. Στην περίπτωση
της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από
τους πιστωτές του οφειλέτη, η αίτηση επικύρωσης υπο-
βάλλεται από οιονδήποτε από τους συμβαλλομένους
πιστωτές.
2. Με την επιφύλαξη του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), η υπο-
βολή της αίτησης του παρόντος άρθρου, η αποδοχή της,
καθώς και η υποβολή αίτησης για λήψη προληπτικών
μέτρων και η αποδοχή τους κατά το άρθρο 50 δεν συνι-
στούν λόγους λύσης, καταγγελίας ή τροποποίησης εκ-
κρεμών συμβάσεων κατά τρόπο επιζήμιο για τον οφει-
λέτη, δυνάμει σχετικών συμβατικών ρητρών.
Άρθρο 45
Στοιχεία της αίτησης
1. Η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να περιέχει τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ταυτότητα του οφειλέτη·
β) τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του
οφειλέτη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αίτηση και
πάντως όχι πέραν του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης
της αξίας του ενεργητικού, καθώς και περιγραφή της
οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και της θέσης των
εργαζομένων, και περιγραφή των αιτίων και της έκτασης
των δυσχερειών του οφειλέτη·
γ) τα θιγόμενα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περι-
γραφή κατηγοριών χρεών, με βάση το αν τα χρέη έχουν
γενικά ή ειδικά προνόμια, καθώς και τις απαιτήσεις ή τα
συμμετοχικά δικαιώματα των εν λόγω μερών που καλύ-
πτονται από τη συμφωνία εξυγίανσης·
δ) κατά περίπτωση, τις κατηγορίες στις οποίες ομαδο-
ποιούνται κατά το άρθρο 34 οι πιστωτές για τους σκο-
πούς της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, και τις
αντίστοιχες αξίες των απαιτήσεων και των συμμετοχικών
δικαιωμάτων της κάθε κατηγορίας·
ε) κατά περίπτωση, τα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με
περιγραφή κατηγοριών χρεών, τα οποία δεν θίγονται
από τη συμφωνία εξυγίανσης, με περιγραφή των λόγων
για τους οποίους προτείνεται να μη θιγούν τα εν λόγω
μέρη·
στ) την ταυτότητα του ειδικού εντολοδόχου που τυχόν
προτείνεται να διοριστεί·
ζ) τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης, συμπεριλαμ-
βανομένων ιδίως:
ζα) της προτεινόμενης ρύθμισης του ενεργητικού και
του παθητικού του οφειλέτη·
ζβ) της διάρκειας των προτεινομένων μέτρων εξυγί-
ανσης, ανάλογα με την περίπτωση·
ζγ) των τρόπων ενημέρωσης και διαβούλευσης με
τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο μέτρο που
απαιτείται σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
ζδ) τυχόν, των γενικότερων συνεπειών όσον αφορά
την απασχόληση, όπως απολύσεις, μερική απασχόληση
ή παρόμοιες·
ζε) κάθε νέας χρηματοδότησης η οποία αναμένεται
στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης και του σκεπτι-
κού της αναγκαιότητας της νέας χρηματοδότησης για
την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης·
ζστ) σκεπτικού στο οποίο εξηγείται γιατί η συμφωνία
εξυγίανσης διαθέτει εύλογη προοπτική εξασφάλισης της
βιωσιμότητας της επιχείρησης, καθώς και των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης.
2. Αν ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι
γνωστά εν όλω ή εν μέρει σε εκείνον που υποβάλλει
την αίτηση, ιδίως αν την αίτηση υποβάλλει πιστωτής, η
αίτηση περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους δεν
είναι γνωστά τα στοιχεία αυτά και τις σχετικές εκτιμήσεις
εκείνου που υποβάλλει την αίτηση έστω και κατά προ-
σέγγιση ή κατά πιθανολόγηση.
Άρθρο 46
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης
συμφωνίας εξυγίανσης με τη συμμετοχή
του οφειλέτη
1. Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνά-
πτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση
επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέ-
κτου, από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης.
β) Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέ-
τη, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την
οποία είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση των κεφαλαι-
ουχικών εταιριών, οι ως άνω χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες
από γενική συνέλευση.
γ) Την κατάσταση πιστωτών της παρ. 3 του άρθρου 34.
δ) Έκθεση εμπειρογνώμονα, η οποία συντάσσεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 48.
ε) Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί
εντός μηνός πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης.
2. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγ-
γραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα στοιχεία, βεβαιω-
μένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από
τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου
υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
του οφειλέτη. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου
μπορούν να προσκομισθούν και με τις προτάσεις κατά
τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης.
Άρθρο 47
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης
συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή
του οφειλέτη
1. Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συ-
νάπτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, συνυ-
ποβάλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται
σε παύση πληρωμών επί ποινή απαραδέκτου αίτηση
για την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης,
καθώς και έκθεση εμπειρογνώμονα που συντάσσεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48. Τα υπόλοιπα
έγγραφα του άρθρου 46 συνυποβάλλονται με την αίτη-
ση, εφόσον έχουν παρασχεθεί από τον οφειλέτη στους
πιστωτές ή στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα.
2. Σε περίπτωση ελλείψεων, το δικαστήριο δύναται να
αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να δια-
τάξει να χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα
εμπειρογνώμονα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την
πληρότητα της αίτησης εντός προθεσμίας ενός (1) μη-
νός από την έκδοση της μη οριστικής του απόφασης.
Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας αυτής ο αιτών ή οι
αιτούντες πιστωτές επαναφέρουν με κλήση τη συζήτηση
της αίτησης επικύρωσης, η οποία προσδιορίζεται εντός
διμήνου από την υποβολή της.
Άρθρο 48
Έκθεση του εμπειρογνώμονα
1. Στην έκθεση του εμπειρογνώμονα που συνοδεύει
την αίτηση επικύρωσης της παρ. 1 του άρθρου 46 πρέ-
πει να εκτίθεται η γνώμη του ως προς τη συνδρομή των
προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης,
ειδικότερα των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 54 και των περ.
α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στην έκθεση
του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται επίσης βε-
βαίωση του εμπειρογνώμονα για την ακρίβεια και εγκυ-
ρότητα της κατάστασης των πιστωτών που συνοδεύει
τη συμφωνία εξυγίανσης, με ειδική μνεία των ενέγγυων
πιστωτών και επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσια-
κών στοιχείων του οφειλέτη.
2. Ο εμπειρογνώμονας επιλέγεται από τον οφειλέτη
και τους συμβαλλόμενους πιστωτές του από κοινού
στην περίπτωση της αίτησης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 44 και από τους συμβαλλόμενους
πιστωτές στην περίπτωση της αίτησης του δεύτερου
εδαφίου της ίδιας παραγράφου, μεταξύ των προσώπων
που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
του άρθρου 65.
3. Δεν διορίζεται ως εμπειρογνώμονας πρόσωπο που
έχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 238. Δεν
επιτρέπεται ο ορισμός δημοσίων υπαλλήλων που υπη-
ρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες ως εμπειρογνωμόνων.
4. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εκτελεί τα
καθήκοντα του με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και
αμεροληψία. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο
εμπειρογνώμονας ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια.
5. Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν κε-
φάλαιο συμφωνείται με τους αιτούντες την επικύρωση
της συμφωνίας εξυγίανσης.
6. Οι εμπειρογνώμονες έχουν υποχρέωση να μην γνω-
στοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό
δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.
Άρθρο 49
Δικάσιμος και κλητεύσεις
1. Για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης ορίζεται
δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.
2. Στη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης κλητεύεται ο
οφειλέτης, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους αιτούντες,
άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Η κλήτευση του
οφειλέτη γίνεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν
από την ημερομηνία συζήτησης, με επίδοση αντιγράφου
της αίτησης στο οποίο σημειώνεται ο προσδιορισμός
της δικασίμου. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο
και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μη-
τρώου δεν έχει διοίκηση εφαρμόζεται αναλόγως η παρ.
5 του άρθρου 78.
3. Με επιμέλεια του αιτούντος ή των αιτούντων, η αίτη-
ση δημοσιοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
84 εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερο-
μηνία υποβολής της. Στο μέτρο που ο αιτών έχει στη
διάθεσή του την ηλεκτρονική διεύθυνση των θιγομέ-
νων πιστωτών, μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη, οφείλει
να τους ειδοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα εντός είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσιοποίηση και όχι αργότερα
από δύο (2) ημέρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης
επικύρωσης. Παράλειψη, όμως, ειδοποίησης ενός ή πε-
ρισσότερων πιστωτών, μετόχων ή εταίρων δεν συνιστά
λόγο απόρριψης της αίτησης επικύρωσης.
4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί
και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε άλλο πρόσω-
πο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει
προφορικά.
5. Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά την παρ. 3 του
άρθρου 748 του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας να δια-
τάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του
οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της
κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς
το Δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δια-
τάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.
Άρθρο 50
Αυτοδίκαιη αναστολή – προληπτικά μέτρα
1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς
επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το δι-
καστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυ-
γίανσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη,
ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που
έχουν γεννηθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της
αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης,
β) αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού
μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της
συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημεί-
ωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, εκτός εάν
με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή
αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επι-
χείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που
δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης
της επιχείρησης του οφειλέτη,
γ) απαγορεύεται η διάθεση των ακινήτων και του
εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη, εκτός και αν
αντικαθίσταται με άλλα τουλάχιστον ίσης αξίας ή εκτός
και αν η διάθεση αφορά χρήση τους ως εξασφάλισης στο
πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία αναφέ-
ρεται στη συμφωνία εξυγίανσης,
δ) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκη-
σης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι
απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ
του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολό-
κληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικα-
στικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμι-
ών των ενδίκων μέσων, και
ε) απαγορεύεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων που γεν-
νήθηκαν πριν την κατάθεση, καθώς και η παρακράτηση
τρεχουσών οφειλών προς τον οφειλέτη λόγω απαιτήσε-
ων που γεννήθηκαν πριν την κατάθεση, συμπεριλαμβα-
νομένων και παρακρατήσεων από δημόσια αρχή για την
έκδοση αποδεικτικών ή βεβαιώσεων.
2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω αυτόματη αναστολή
διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μία (1) φορά ανά
οφειλέτη. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του
άρθρου 213 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτόματης
αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αίτησης
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
3. Μετά την πάροδο της περιόδου των τεσσάρων (4)
μηνών που αναφέρεται στην παρ. 2, δύναται να διαταχθεί
η αναστολή λήψης μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη,
καθώς και η λήψη κάθε άλλου προληπτικού μέτρου, κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86. Η περ. γ΄ της παρ. 1
ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
4. Το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει την καταγ-
γελία συμβάσεων τις οποίες κρίνει ουσιώδεις για τη
λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση ή την
απόρριψη της συμφωνίας εξυγίανσης. Το δικαστήριο
μπορεί επίσης να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφει-
λέτη άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχεί-
ρησης.
5. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοι-
νωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά μέτρα μπορεί
να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφει-
λετών του οφειλέτη.
Άρθρο 51
Διορισμός ειδικού εντολοδόχου
1. Το δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο Πρόεδρός του,
με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιου-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη δια-
δικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την
κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυ-
γίανσης, να διορίζει ειδικό εντολοδόχο με αρμοδιότητα
να ασκεί ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της δι-
οίκησης του οφειλέτη.
2. Ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοί-
κησης μπορεί να αναθέσει το δικαστήριο στον ειδικό
εντολοδόχο χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη και στην
περίπτωση παράβασης του άρθρου 127, σε περίπτωση
καταδολιευτικών μεταβιβάσεων από τον οφειλέτη ή σε
περίπτωση καταχρηστικής άρνησης συμμετοχής σε δι-
απραγμάτευση για συμφωνία εξυγίανσης του οφειλέτη.
3. Ο ειδικός εντολοδόχος διορίζεται μεταξύ των προ-
σώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαχειρι-
στών Αφερεγγυότητας.
4. Με την ίδια απόφαση μπορεί το αρμόδιο όργανο να
διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 86 προληπτικά μέτρα.
Άρθρο 52
Ανάκληση ή μεταρρύθμιση ή παράταση της
αναστολής προληπτικών μέτρων και πρόβλεψη
εξαιρέσεων με απόφαση του δικαστηρίου
1. Το δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο Πρόεδρός του
δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση του έχοντος
έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλεί ή να
μεταρρυθμίζει κατά περίπτωση τα κατ΄ άρθρα 50 και 51
προληπτικά μέτρα, και να διατάζει την παράταση της
διάρκειας κάθε προληπτικού μέτρου των άρθρων 50
και 51 εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια
της αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοδίκαιης
αναστολής και των παρατάσεων και ανανεώσεων της
αναστολής, δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Η αυτοδίκαιη αναστολή της παρ. 1 του άρθρου 50, τα
προληπτικά μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 50 και της παρ.
4 του άρθρου 51, δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώμα-
τα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφά-
λειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004
(Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού
κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το
αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται
σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας
ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία
παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδο-
χέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον
πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από
το προϊόν της είσπραξης. Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα
καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση
σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερή-
μερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων
μηνιαίων μισθωμάτων.
3. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προλη-
πτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη
ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει συμμετά-
σχει στη σύναψη της συμφωνίας. Η κλήτευση μπορεί να
γίνεται με τα μέσα που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Στα προληπτικά μέτρα των άρθρων 50 και 51, δύ-
νανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος
κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να
καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για
τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικα-
νοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων.
5. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν κατα-
λαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός αν το
δικαστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές
για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά ανα-
φερόμενους στην απόφαση.
Άρθρο 53
Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση
αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
1. Τα προληπτικά μέτρα των άρθρων 50 και 51 δύνα-
νται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης
επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του
οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιοποιείται κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 84, εφόσον προσκομίζεται
από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκ-
προσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό
(20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη
ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη
συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επεί-
γουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου κατά
τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσω-
ρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση
της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ`
ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο χορήγησή τους, οπότε παύουν
αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτα-
σης ισχύος τους.
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, παρά-
ταση της διάρκειας αναστολής ατομικών διώξεων ή νέα
αναστολή ατομικών διώξεων μπορούν να χορηγηθούν
εφόσον συντρέχει δεόντως αιτιολογημένη περίσταση,
ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει καταγραφεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις
επί του σχεδίου εξυγίανσης,
β) η συνέχιση της αναστολής δεν θίγει αδικαιολόγητα
τα δικαιώματα οποιουδήποτε θιγόμενου μέρους, και δεν
έχει συζητηθεί αίτηση πτώχευσης σε βάρος του οφει-
λέτη, και
γ) η συνολική διάρκεια της αναστολής με χρονικό ση-
μείο εκκίνησης την ημερομηνία της αίτησης της παρ. 1,
συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώ-
σεών της, δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Άρθρο 54
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίαν-
σης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη (εκτός
από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 34) και από
την απαιτούμενες κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 πλει-
οψηφίες αφενός των πιστωτών με ειδικό προνόμιο και
αφετέρου των λοιπών πιστωτών ή εφόσον οι απαιτούμε-
νες πλειοψηφίες των πιστωτών έχουν ψηφίσει θετικά σε
ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, ή μόνον από πιστωτές
του που συγκεντρώνουν την ανωτέρω πλειοψηφία κατά
την παρ. 2.
2. Συμφωνία εξυγίανσης, η οποία δεν έχει εγκριθεί από
πιστωτές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των απαιτή-
σεων μίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 κατηγορίες,
δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο και να κατα-
στεί δεσμευτική έναντι της μη συναινούσας κατηγορίας
εφόσον η συμφωνία εξυγίανσης πληροί τουλάχιστον τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν πε-
ρισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου
των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο
από πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων με ειδικό
προνόμιο,
β) οι μη συναινούντες θιγόμενοι πιστωτές τυγχάνουν
ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε πιστωτή
του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προ-
τεραιότητα, όπου αυτό προκύπτει βάσει της κατάταξής
τους στην πτωχευτική εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 167,
γ) καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο
πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία μεγαλύ-
τερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη, και
δ) ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κρι-
τήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συμ-
φωνία να έχει προταθεί από τον οφειλέτη ή να έχει τη
συναίνεση του οφειλέτη.
3. Το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης
όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων των παρ. 1 ή 2, κατά
περίπτωση, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:
α) Πιθανολογείται ότι η συμφωνία εξυγίανσης διαμορ-
φώνει εύλογη προοπτική εξασφάλισης της βιωσιμότητας
της επιχείρησης του οφειλέτη, όπως αυτή αναδιαρθρώ-
νεται βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης.
β) Πιθανολογείται ότι πληρούται η αρχή της μη χειρο-
τέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του
άρθρου 31. Η πλήρωση του κριτηρίου αυτού απαιτείται
να εξετάζεται μόνο σε σχέση με πιστωτές των οποίων η
συναίνεση συνάγεται ή δύναται να συναχθεί σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 37 και όσους αντιτάσσονται στην
επικύρωση της συμφωνίας είτε με την άσκηση παρέμβα-
σης ενώπιον του δικαστηρίου, είτε με αρνητική ψήφο σε
περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή, εναλλακτικά,
αν ασκήσουν τριτανακοπή κατόπιν επικύρωσης.
γ) Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δό-
λου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου,
ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.
δ) Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την
αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρί-
σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της
ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπο-
νται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που
εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του δικαστηρίου ή αν ο
θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά,
δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις
πιστωτών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποί-
ηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη
συνέχιση της επιχείρησης, απαιτήσεις, η εξόφληση των
οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και
της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.
ε) Συναινεί ο οφειλέτης, στην περίπτωση της αίτησης
της παρ. 2 του άρθρου 34. Η συναίνεση του οφειλέτη
θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν, έως και τη συζήτηση της
αίτησης επικύρωσης, δεν ασκήσει παρέμβαση κατά της
αποδοχής της. Η παρέμβαση του οφειλέτη κατά της
αποδοχής της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας δεν
εμποδίζει την επικύρωση της συμφωνίας από το δικα-
στήριο, εάν από την αίτηση και ιδίως από την έκθεση του
εμπειρογνώμονα προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης
δεν θα καταστήσει τη νομική και οικονομική κατάσταση
του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρι-
σκόταν χωρίς τη συμφωνία.
4. Αν πιθανολογείται ότι με την επικύρωση της συμ-
φωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση πληρωμών που
τυχόν υφίσταται, το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμ-
φωνία εξυγίανσης και, αν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης,
κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη. Αν δεν εκκρεμεί
αίτηση πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την
παύση των πληρωμών, η απόφαση απόρριψης της επι-
κύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται με
μέριμνα της γραμματείας του δικαστηρίου στον εισαγ-
γελέα πρωτοδικών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει
αίτηση πτώχευσης.
5. Το δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που δεν έχουν
προσκομιστεί σε αυτό όλα τα στοιχεία που τεκμηριώ-
νουν το βάσιμο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η
συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, αντί
της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσμία για την
προσκόμιση εγγράφων, την παροχή διευκρινίσεων ή την
τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγραφα, οι
διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν
εντός της προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο και η
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το εικοσαήμερο.
Άρθρο 55
Ορισμός ειδικού εντολοδόχου
Με την απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγί-
ανσης ή και με μεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο,
μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται
να ορίσει πρόσωπο από το Μητρώο διαχειριστών αφε-
ρεγγυότητας του άρθρου 236 ως ειδικό εντολοδόχο,
για τη διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το
δικαστήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του
οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων,
τη διενέργεια των πράξεων της παρ. 3 του άρθρου 35,
την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της συμφω-
νίας εξυγίανσης και την επίβλεψη της εφαρμογής των
επιμέρους όρων της. Η απόφαση ορίζει τις πράξεις στις
οποίες δύναται να προβαίνει ο ειδικός εντολοδόχος και
τη διάρκεια της εντολής, η οποία δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τη διάρκεια της συμφωνίας εξυγίανσης.
Άρθρο 56
Αιτιολογία και δημοσίευση
της απόφασης επικύρωσης
1. Εφόσον δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση κατά της επι-
κύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η απόφαση αρκεί
να περιέχει συνοπτική μόνο αιτιολογία με απλή αναφορά
στο κεφάλαιο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, από
την οποία προκύπτει η συνδρομή κάθε απαιτούμενου
για την επικύρωση της συμφωνίας στοιχείου.
2. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγί-
ανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της
δημοσιοποιείται αμελλητί σύμφωνα με το άρθρο 84 με
επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών.
Άρθρο 57
Τριτανακοπή
1. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύ-
ναται να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου από πρόσωπο
που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νο-
μίμως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημε-
ρών από τη δημοσίευση κατά την παρ. 2 του άρθρου 56.
2. Στην περίπτωση τριτανακοπής το δικαστήριο ακυ-
ρώνει τη συμφωνία μόνο αν δεν είναι εφικτή η διατήρη-
σή της με επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να
λάβει το πρόσωπο που άσκησε την τριτανακοπή. Στον
επανυπολογισμό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο.
Άρθρο 58
Έφεση
Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επι-
κύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.
Άρθρο 59
Τροποποίηση της επικυρωθείσας
συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης δύναται να
τροποποιείται άπαξ με μεταγενέστερη συμφωνία όλων
των συμβαλλόμενων μερών, η οποία κατατίθεται προς
επικύρωση ενώπιον του δικαστηρίου, με επιμέλεια του
οφειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων πι-
στωτών. Η παρ. 2 του άρθρου 37 εφαρμόζεται και στην
περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο επικυρώνει την τροπο-
ποιητική συμφωνία, μόνον εφόσον συντρέχουν περιορι-
στικά και σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η τροποποίηση αφορά τον χρόνο και τον τρόπο
αποπληρωμής των απαιτήσεων ή το είδος των εκα-
τέρωθεν παροχών, ή το ύψος των προς αποπληρωμή
απαιτήσεων.
β) Η τροποποιητική συμφωνία δεν θίγει την αρχή της
ίσης μεταχείρισης των πιστωτών, ούτε οδηγεί στο να
μην πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης
των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 31. Το αν
πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των
πιστωτών εξετάζεται μόνο σε σχέση με πιστωτές που
αντιτάσσονται στην επικύρωση της τροποποιητικής
συμφωνίας με την άσκηση παρέμβασης και ως μέτρο
σύγκρισης λαμβάνεται η αξία ανάκτησης σε περίπτωση
πτώχευσης του οφειλέτη κατά τον χρόνο σύναψης της
τροποποιητικής συμφωνίας.
γ) Προσκομίζεται με τις προτάσεις συμπληρωματική
έκθεση του ορισθέντος εμπειρογνώμονα επί των τρο-
ποποιούμενων όρων.
2. Κατά τη δίκη επικύρωσης της συμφωνίας τροπο-
ποίησης της παρ. 1 δύναται να ασκηθεί μόνο κύρια πα-
ρέμβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχοντα
έννομο συμφέρον, ο οποίος επικαλείται τη μη τήρηση
των ανωτέρω προϋποθέσεων και αποδεικνύει βλάβη στα
συμφέροντά του, προερχόμενη από τη μη τήρησή τους.
Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει
την συμφωνία τροποποίησης επιτρέπεται μόνον έφεση
κατά τις κοινές διατάξεις, αποκλειόμενου οποιουδήποτε
άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος, συμπεριλαμβανο-
μένης της τριτανακοπής.
Άρθρο 60
Αποτελέσματα της επικύρωσης
της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης
δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των
οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι
συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης.
2. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθμίσει απαι-
τήσεις που γεννώνται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της επικυρωτικής απόφασης.
3. Τα δικαιώματα των πιστωτών κατά των εγγυητών και
συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα
υφιστάμενα δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμε-
να τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την απαίτηση
κατά του οφειλέτη, μόνο αν συμφωνεί ρητά ο πιστωτής,
ενώ η παρ. 2 του άρθρου 37 δεν εφαρμόζεται για την
παροχή της συναίνεσης αυτής.
4. Η διάταξη της παρ. 3 ισχύει και σε σχέση με τις εγγυ-
ήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο εφόσον περιορί-
ζεται με τη συμφωνία το ποσό του εγγυημένου από τον
άνω φορέα κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συναινεί
ο πιστωτής, οι άνω εγγυήσεις δεν θίγονται στο σύνολό
τους ως προς το εκάστοτε ανεξόφλητο εγγυημένο κε-
φάλαιο. Η παραγραφή των δικαιωμάτων των πιστωτών
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, καθώς και
η τυχόν οριζόμενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις
προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης, ανα-
στέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
επικύρωσης και για όσο χρονικό διάστημα η συμφωνία
είναι σε ισχύ, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.
5. Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή
ή συνοφειλέτη εις ολόκληρον, ο οφειλέτης ευθύνεται
έναντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωμα αναγω-
γής, με τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά τη συμφωνία
έναντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.
6. Με την επικύρωση της συμφωνίας:
α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα
έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν
από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων
της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής του άρθρου 79 του
ν. 5960/1933, της μη καταβολής χρεών προς το Δημό-
σιο του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43), καθώς και
της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφα-
λιστικά ταμεία του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136),
εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από
την υποβολή της αίτησης του άρθρου 44. Η αναστολή
δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισμό της παρ. 2 του
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρο-
νικό διάστημα προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη
συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης
εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.
γ) Οι ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφει-
λές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο τήρησης της
συμφωνίας εξυγίανσης και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν
να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας,
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυ-
γίανσης.
δ) Εφόσον προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης,
αίρονται τυχόν κατασχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και
των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία
ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία οφειλές.
Άρθρο 61
Εξάλειψη του αξιοποίνου
Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από
τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των
πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 60.
Άρθρο 62
Εκτελεστός τίτλος
Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης
αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με
αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύ-
πτουν η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.
Άρθρο 63
Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
1. Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να ακυρωθεί με
απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει
έννομο συμφέρον, εάν μετά από την επικύρωση αποκα-
λύφθηκε ότι η συμφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλου του
οφειλέτη ή συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως
λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του
παθητικού του, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία που
υπέστη ο αιτών από τον δόλο ή τη συμπαιγνία δεν μπο-
ρεί να αποκατασταθεί με την καταβολή αποζημίωσης
από τους υπαιτίους.
2. Η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυ-
τοδικαίως την αποδέσμευση των πιστωτών από τους
όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά
τους στην πριν από την επικύρωση της συμφωνίας νομι-
κή θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση
και τα προνόμια των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη
και τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών, εφόσον είχαν δια-
μορφωθεί διαφορετικά στη συμφωνία εξυγίανσης, μετά
από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει κατά
τη συμφωνία. Η απόφαση που ακυρώνει τη συμφωνία
εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση ακύρωσής της
δημοσιοποιείται αμελλητί, σύμφωνα με το άρθρο 84, σε
περίληψη με επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών.
3. Η ακύρωση της συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα
τρίτου που απέκτησε εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακά
στοιχεία από τον οφειλέτη μετά την επικύρωση της
συμφωνίας εξυγίανσης, χωρίς να γνωρίζει τον δόλο ή
τη συμπαιγνία του τελευταίου.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώματα που έχει κάθε
πιστωτής, συμβαλλόμενος ή μη, κατά το κοινό δίκαιο
για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται
με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή πλημμε-
λούς εκπλήρωσης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων
καταγγελίας ή υπαναχώρησης, συμπεριλαμβανομένης
της αποδέσμευσής τους από τους όρους της συμφωνίας
εξυγίανσης και της επαναφοράς των απαιτήσεων στο
αρχικό τους ύψος αφού αφαιρεθούν τυχόν ενδιάμεσες
καταβολές.
Άρθρο 64
Μεταβιβάσεις περιουσίας και υποχρεώσεων
επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας
εξυγίανσης
1. Όταν κατά τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση
που καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας μεταβιβά-
ζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη,
μεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επι-
χείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο μέτρο
και μόνο που προβλέπεται στη συμφωνία, μέρος των
υποχρεώσεων. Οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση
εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρη-
σης ή του μέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση
μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως
υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. Η μετα-
βίβαση υποχρεώσεων αποτελεί ειδική και όχι καθολική
διαδοχή του αποδέκτη στις υποχρεώσεις του οφειλέτη.
Ως προς τη μεταβίβαση διοικητικών αδειών εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 171. Ως προς τη μεταβί-
βαση επιχείρησης ή περιουσίας εφαρμόζονται αναλόγως
τα άρθρα 170 και 171. Οι πράξεις για την πραγματοποίη-
ση μεταβίβασης του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της
πτωχευτικής ανάκλησης, κατά την έννοια των άρθρων
116επ. Ως προς τη μεταβίβαση εκκρεμών συμβατικών
σχέσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 108.
2. Η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μέρους της ή
οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του οφειλέτη,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να γίνει:
α) σε τρίτο,
β) σε μία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται
από τους πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 3, ή
γ) σε μία ή περισσότερες άλλες εταιρείες, υφιστάμε-
νες ή νεοϊδρυόμενες, υπό τη μορφή εισφοράς εις είδος,
τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 17 και 18
του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συμφωνίας εξυ-
γίανσης να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία ή εταιρείες, με
εισφορά σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη, τηρουμένων των προϋποθέσεων των
άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018. Η εταιρεία αυτή ή
οι εταιρείες αυτές αποκτά ή αποκτούν, κατά περίπτω-
ση, το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη
ή στοιχείο του ενεργητικού του έναντι εξόφλησης των
απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν εισφερθεί σε
αυτήν ή αυτές.
4. Στην περίπτωση του άρθρου 64, και υπό τις προϋ-
ποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59, τα
συμβαλλόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης μέρη έχουν τη
δυνατότητα να τροποποιήσουν τη συμφωνία εξυγίανσης
κατά το μέρος που αφορά στους όρους μεταβίβασης της
επιχείρησης ή μέρους της, εφόσον έως την ημερομηνία
συζήτησης της αίτησης επικύρωσης έχουν μεταβληθεί
τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και προ-
σκομίζεται με τις προτάσεις συμπληρωματική έκθεση
του ορισθέντος εμπειρογνώμονα επί των τροποποιού-
μενων όρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Άρθρο 65
Σύσταση και σκοπός του Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων
Συνιστάται μητρώο εμπειρογνωμόνων (εφεξής: «Μη-
τρώο Εμπειρογνωμόνων» ή «Μητρώο») που τηρείται
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Από το Μητρώο
επιλέγονται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ενεργούν τα
προβλεπόμενα στα Α΄ κεφάλαιο του Δεύτερου Μέρους
του Πρώτου Βιβλίου και στο Β΄ Κεφάλαιο του Δεύτερου
Μέρους του Πρώτου Βιβλίου του παρόντος νόμου.
Άρθρο 66
Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων δύνανται να εγγρα-
φούν ως μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία
προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρη-
ματοοικονομικών συμβουλών και είναι: α) φυσικά πρό-
σωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος (Ο.Ε.Ε.), με συναφή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον
πέντε (5) έτη ή πιστοποιημένοι λογιστές – φοροτεχνικοί
με επαγγελματική άδεια Α΄ τάξης ή νομικά πρόσωπα
που παρέχουν λογιστικές, φοροτεχνικές ή συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες, β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εται-
ρείες, που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του
π.δ. 226/1992 (Α΄ 120) και έχουν λάβει άδεια άσκησης
επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα
με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ή γ) φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές
του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμ-
μένα στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 67
Διορισμός Εμπειρογνώμονα
1. Ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται μέσω επι-
λογής του από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, τον οποίο
δικαιούται να αποδεχθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4)
εργασίμων ημερών. Η άπρακτη παρέλευση της προθε-
σμίας αυτής ισοδυναμεί με αποποίηση αποδοχής.
2. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να αποποιηθεί τον
διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστά-
σεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία
του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:
α) Κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον
οφειλέτη ή πιστωτή, ή
β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο
ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.
Άρθρο 68
Εποπτεία και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) επιβλέπει το έργο των εμπειρογνωμόνων και
μεριμνά για την κατάρτισή τους.
Άρθρο 69
Αμοιβή εμπειρογνώμονα
Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα
και βαρύνει τον οφειλέτη.

Ο όμιλος

Με κύκλο εργασιών περίπου 350 εκατ. ευρώ, είχε κλείσει η χρήση του 2019 για τον όμιλο Μουζενίδη.

Ο Όμιλος Μουζενίδη (https://group.mouzenidis.com/gr) ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1995, συμπληρώνοντας πλέον 26 χρόνια στον τομέα του Τουρισμού.

H αεροπορική εταιρεία Ellinair (https://el.ellinair.com), του ομίλου Μουζενίδη ιδρύθηκε το 2013, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε τη δραστηριότητα της με τη διενέργεια τόσο προγραμματισμένων, όσο και ναυλωμένων πτήσεων, με το δίκτυο των προορισμών της να ξεπερνά πλέον τις 40 πόλεις.

H εταιρεία Mouzenidis Travel είναι ακόλουθος του έργου της ατομικής επιχείρησης Mouzenidis Tours, η οποία ιδρύθηκε το 1995 από τον Μπόρις Μουζενίδη.

Έδρα της Εταιρείας από τα πρώτα της βήματα μέχρι και σήμερα, είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ πλέον λειτουργούν πολυάριθμα υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, όπως η Αθήνα, η Πιερία, η Χαλκιδική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Θάσος και η Ζάκυνθος. Έχοντας αποδείξει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά του στα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, ο Όμιλος κατάφερε ταυτόχρονα να αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει ένα δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών-διανομέων των προϊόντων του, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το brand name και το σήμα της εταιρίας, διανέμουν τα τουριστικά προϊόντα  σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Μολδαβίας, Καζαχστάν, Σερβίας, Ρουμανίας, Λετονίας, Βουλγαρίας, Βαλτικής, Πολωνίας, Γεωργίας και της Τουρκίας, ξεπερνώντας σήμερα τον αριθμό των 80 γραφείων συνεργατών στις δραστηριοποιούμενες χώρες.

Ο επαγγελματισμός του προσωπικού, το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, η καλή φήμη των επιχειρήσεων και η αξιοπιστία τους, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συνάμα με τη συνεχή αύξηση αυτών, καθώς και οι απεριόριστες προοπτικές, είναι ένας ισχυρός συνδυασμός που επιτρέπουν στον Όμιλο Mouzenidis Group να παραμένει μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική επιχειρηματική ένωση, υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Οι βασικότεροι τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου είναι: οι Αεροπορικές Μεταφορές από και προς την Ελλάδα, οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ο Εκπαιδευτικός Τουρισμός, ο Θεραπευτικός, Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός, η Αγοραπωλησία και Κατασκευή Ακινήτων, η Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης, η Παραγωγή και Πώληση Κρασιού και Ελαιόλαδου και πολλά άλλα.

Τον όμιλο ειδικότερα αποτελούν οι εξής εταιρίες:

MouzenidisTravel,

στην οποία απαριθμούνται οι επιμέρους κλάδοι επιχείρησης:

BoMo Club, διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων.

Solun, ελληνορθόδοξο κέντρο ιερού προσκυνήματος.

Active MICE, οργάνωση εταιρικών πακέτων διακοπών.

Mouzenidis Intour, τουρισμός εντός Ρωσίας, όπως από Ελλάδα προς Ρωσία.

Ellin Camp, παιδικές κατασκηνώσεις.

Enigma Shopping Center – εμπορικό κέντρο.

Big Fish,  Εστιατόριο – Καφέ  στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ellinair

Ως μέλος του Ομίλου Μουζενίδη, η Ellinair δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της μητρικής εταιρείας για την μεταφορά ταξιδιωτών, κυρίως από τρίτες χώρες.

Mouzenidis Group

Βάση: Κρατικός Αερολιμένας «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη.

Στόλος: 1 Airbus 319 (144 θέσεων), 4 Airbus 320 (180 θέσεων).

Ανθρώπινο Δυναμικό:

>300 έμπειροι επαγγελματίες:

• ιπτάμενο προσωπικό

• στελέχη τεχνικής, οικονομικής κι εμπορικής κατάρτισης

Δρομολόγια:

Ναυλωμένες και προγραμματισμένες πτήσεις που συνδέουν την Ελλάδα κυρίως με πόλεις της Ρωσίας, της Ουκρανίας, χωρών της ΚΑΚ και της Ευρώπης αλλά και την Θεσσαλονίκη με την Αθήνα και το Ηράκλειο.

Grekodom Development

Μεσιτική, κατασκευαστική εταιρία ακινήτων (www.grekodom.com). Διαθέτει το απαιτούμενο know how αγοραπωλησίας ακινήτων κυρίως με πελάτες του εξωτερικού (εντός και εκτός ΕΕ), ενώ αναλαμβάνει την πλήρη εξυπηρέτηση του εντολέα.

CargoService &Representations

Εταιρία διαμεταφοράς εμπορευμάτων δια αέρος αλλά και οδικώς (www.csr-air.com).

Εταιρείες αποκλειστικής συνεργασίας με τον όμιλο

Perseas Security, Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Εταιρία Security)

Ο αριθμός των εισερχόμενων τουριστών που εξυπηρετεί η εταιρία Mouzenidis Travel στην Ελλάδα από το 1998 ως σήμερα, έχει αυξηθεί πάνω από 60 φορές. Στο άμεσο μέλλον, η εταιρία σχεδιάζει να ξεπεράσει τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου εισερχόμενων τουριστών ανά έτος. Η παροχή ιδιαίτερα ποιοτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος του προσφερόμενου προϊόντος, αποτελεί τη σταθερή αξία της Εταιρείας και το μυστικό της επιτυχίας της.

Η Mouzenidis Travel εξυπηρετεί τους πελάτες της από την εκκίνηση του ταξιδιού τους μέχρι και την ολοκλήρωση του, γεγονός το οποίο καθιστά δυνατό τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων στους Τουρίστες υπηρεσιών, ταυτόχρονα δημιουργείται η απαιτούμενη ασφάλεια στον επισκέπτη της Χώρας μας και συνακόλουθα η ευχαρίστησή του για την επιλογή των πολύτιμων διακοπών του.

Ο στόλος των ιδιόκτητων Τουριστικών Λεωφορείων της Εταιρίας, αξιολογείται ως ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα.

Η Mouzenidis Travel έχει στην ιδιοκτησία της Τουριστικά Λεωφορεία και άλλα οχήματα για την διοργάνωση οποιασδήποτε εκδρομής, από ομαδικές ξεναγήσεις μέχρι εξατομικευμένες ξεναγήσεις με VIP minibus και αυτοκίνητα κλάσεως premium, για τα οποία ο πελάτης φέρει τη δυνατότητα μίσθωσης με οδηγό, καθώς η Εταιρεία έχει σχετικώς εφοδιαστεί με την απαιτούμενη προς τούτο άδεια από τον ΕΟΤ.

Ειδικότερα, ο στόλος της εταιρίας απαριθμεί στη δυναμικότητά του περισσότερα από 100 σύγχρονα λεωφορεία πρώτης τάξεως (κατασκευής 2008-2013, χωρητικότητας από 10 έως 83 θέσεων) μάρκας Mercedes και Setra.

The post Σε καθεστώς εξυγίανσης και προστασίας το Mouzenidis Travel | Σήμερα το δικαστήριο appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες