en +30 210 42 26 231 info@travelspot.gr

Το μέλλον της Σκιάθου ως τουριστικού πόλου διεθνούς ενδιαφέροντος

Το μέλλον της Σκιάθου ως τουριστικού πόλου διεθνούς ενδιαφέροντος

Η τουριστική προοπτική της Σκιάθου περιγράφεται μεταξύ άλλων στο Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έως το 2023.
Όπως αναφέρεται σχετικά, το όραμα του Δήμου είναι η δημιουργία μιας πόλης βιώσιμης και ανθεκτικής, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν χαρούμενοι, με εστίαση στην οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μεσώ της ενίσχυσης του Δήμου ως τουριστικού πόλου διεθνούς ενδιαφέροντος με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στροφή προς νέες μορφές θεματικού τουρισμού και διασύνδεσή του με την τοπική παραγωγή, δικτύωση και συνεργασία με άλλες τουριστικές περιοχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών πόρων και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η επιδιωκόμενη αναπτυξιακή διαδικασία συμπεριλαμβάνει οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς αποκλεισμούς και αλληλο-αναιρέσεις.
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας αποτελούν σύγχρονες προσκλήσεις για την αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού καθώς η ψηφιακή μετάβασή τους θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα θα προσφέρει έγκυρες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες, κάνοντάς τους συμμέτοχους στον σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων του δήμου τους.
Η ψηφιακή σύγκλιση, η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη, η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, αποτελούν του κυριότερους άξονές που θα ενισχυθούν χρηματοδοτικά τόσο για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών όσο και για την ανάκαμψη των διαφόρων περιοχών που επλήγησαν από την πανδημία.
Ο θεσμός της «έξυπνης-βιώσιμης πόλης», αποτελεί την σύγχρονη προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος. Εφαρμόζει τεχνολογικά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους, συνδυαζόμενα με δεδομένα κοινωνικού-οικονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την κάλυψη αναγκών και προσδοκιών του πολίτη. Οι έξυπνες πόλεις συνδέουν την τεχνολογία και την πληροφορική με το πολιτικό όραμα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη βελτίωση του αστικού χώρου και των αστικών υπηρεσιών.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των δημοτών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, πάντα με διαφάνεια και αξιοκρατία. Επιπροσθέτως, έννοιες όπως η ανοικτότητα, η συμμετοχικότητα και η λογοδοσία μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων, μέσα από πλατφόρμες διαβούλευσης, αναδεικνύουν τα προβλήματα των δημοτών σε οποιοδήποτε σημείο του δήμου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι πολίτες μπορούν να γίνουν συμμέτοχοι στο σχεδιασμό για τη βελτίωση του δήμου τους με προτάσεις και δράσεις μέσα στις πλατφόρμες διαβούλευσης.
Οι έξυπνες συσκευές, η δημιουργία εφαρμογών και τα συστήματα υπολογιστικού νέφους, σε συνδυασμό με την «ανάλυση δεδομένων» προσθέτουν επιπλέον επίπεδα διευκόλυνσης προς τους πολίτες, ενδυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι έξυπνες συσκευές μπορούν να διαμοιραστούν περιβαλλοντικές πληροφορίες και μέσω της ανάλυσης δεδομένων να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων.
Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις οι οποίες καλύπτουν αστικά προβλήματα όπως: η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο έλεγχος της ποιότητας αέρα και νερού καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τέλος, ελπιδοφόρες προσπάθειες απαρτίζονται από έξυπνες λύσεις σχετικά με έξυπνες διαδρομές για ελκυστικότητα και εξωστρέφεια σε αθλητισμό, τουρισμό και προβολή σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα με την τεχνολογική ανάπτυξη, η εξωστρέφεια δήμων και περιφερειών, δημιουργεί και ενθαρρύνει νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και επιστημονικών φορέων, κάτω από χρηματοδοτικά εργαλεία εγχώρια, ευρωπαϊκά και διεθνή, ενισχύοντας τομείς όπως η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα, οι μεταφορές, το περιβάλλον και η ενέργεια. Έτσι επιτυγχάνεται η εκατέρωθεν αξιοποίηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από ανθρώπους νέους, επιστημονικά καταρτισμένους, αναβαθμίζοντας ποιοτικά το παρεχόμενο έργο, οδηγούν σε πραγματικά καινοτομικές πρακτικές, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν επενδυτικά εργαλεία που στοχεύουν στη γνώση και την τεχνολογία, δίνοντας το έναυσμα για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, εξοικονομώντας πόρους μέσα από τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν, να δημιουργούν και να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία της χώρας.
Σε ότι αφορά ειδικότερα τον τουρισμό έχουν τεθεί μεταξύ άλλων οι εξής στόχοι:
-Ενίσχυση θεματικού τουρισμού (θρησκευτικού, αθλητικού, συνεδριακού, φυσιολατρικού).
– Ενέργειες για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων
-Ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που στοχεύουν στη σύνδεσή του με την αγροτική παραγωγή
– Σχεδιασμός έργων αστικής ανάπτυξης, (η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων) με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας.
-Ανάπτυξη ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής σε συνεργασία με ΕΟΤ, πρεσβείες, φορείς, ιδρύματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
– Ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού
-Ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού
– Προώθηση της Σκιάθου ως ποδηλατικό προορισμό
-Νομιμοποίηση της πλωτής εξέδρας για ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού
-Άνοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές, με στόχο τη διερεύνηση της τουριστικής περιόδου και την υποστήριξη των αεροπορικών εταιρειών, όπως των low cost.
-Ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική για την ανάδειξη της Σκιάθου σε συνεργασία με «ειδικούς» του τουρισμού, όπως ΕΟΤ, πρεσβείες, φορείς, ιδρύματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
-Τουριστική προβολή μέσα από συνεργασία με εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ καθώς και φορέων όπως ο ΕΟΤ
-Αναβάθμιση παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού
-Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης με άλλους τουριστικούς δήμους και επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Περιοχών του Δήμου Σκιάθου
-Δράσεις προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Σκιάθου στο Ηνωμένο Βασίλειο
-Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης δημοσιογράφων
-Αύξηση του αριθμού των παραλίων με «Γαλάζια Σημαία»
Source: tornosnews.gr

Original article: Το μέλλον της Σκιάθου ως τουριστικού πόλου διεθνούς ενδιαφέροντος.

guided tours

blank

Idyllic Aegean – 3 Nights

island hopping

7 nights Aegean Island Hopping

Santorini

4ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Σαντορίνη για την περίοδο του Πάσχα

blank

Αγ. Πνεύματος σε Ναύπλιο – Τολό – Μυκήνες