2104226231 info@travelspot.gr m.me/travelspot.gr

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Αποστολών/Εισπράξεων Εμβασμάτων

remittance, money transfers, εμβασματα, εμβάσματα, moneygram, αποστολές χρημάτων, παραλαβή, εισπραξη, χρημάτων
remittance, money transfers, εμβασματα

Αποδεκτά έγγραφα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών είναι ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Passport    / Διαβατήριο  
 • Alien ID (those that include photo) / Άδεια Διαμονής ( Με φωτογραφία )
 • EU Driving License / Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οδήγησης
 • Greek National ID card / Ελληνική Ταυτότητα
 • Armed Forces Card / Στρατιωτική Ταυτότητα
 • EU member state ID card / Ταυτότητα Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλα τα έγγραφα προσκομίζονται στην επίσημη μορφή τους και δεν γίνονται δεκτά ως φωτοαντίγραφα.

Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα. Η επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να απορρίψει την συναλλαγή για λόγους προστασίας των πελατών και τις ιδίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής εμβάσματος εφαρμόζονται οι εμπορικοί κανόνες της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείριση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ! STOP!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ / FRAUD WARNING
Προτού στείλετε τη συναλλαγή σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιοι ενδέχεται να προσπαθούν να κλέψουν τα χρήματά σας.Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω, ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μεταφορά χρημάτων. Μόλις τα χρήματα παραληφθούν – κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα – δεν μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων, ακόμα κι αν είστε θύμα απάτης.
ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:

 1. σε κάποιον που δεν γνωρίζετε προσωπικά ή σε άτομο του οποίου δεν μπορείτε να
  επαληθεύσετε την ταυτότητα.
 2. για οποιαδήποτε αγορά μέσω internet, για να λάβετε μια κληρονομιά ή να ζητήσετε κέρδη
  από λοταρία ή βράβευση.
 3. για να αποδείξετε σε κάποιον ότι έχετε αρκετά διαθέσιμα χρήματα για να αγοράσετε
  ένα αυτοκίνητο ή άλλα αγαθά, να νοικιάσετε ένα ακίνητο ή να λάβετε δάνειο ή πίστωση
  οποιασδήποτε μορφής.
  Τέλος, μην παρέχετε ΠΟΤΕ πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συναλλαγή σε
  οποιονδήποτε άλλον εκτός του προβλεπόμενου αποδέκτη.
  Είστε θύμα απάτης; Καλέστε στο: 00 80033153877

FRAUD WARNINGS! STOP!
Before you send your transaction, please be aware that someone may be trying to steal your money. If any of the below apply, DO NOT SEND the money transfer. Once the money is picked up- which can happen quickly- you cannot get a refund, even if you were a victim of fraud.
NEVER SEND MONEY:

 1. to someone you don’t know personally, or whose identity you cannot verify.
 2. for an internet purchase of any kind, to receive an inheritance or to claim lottery or
  prize winnings.
 3. to prove to someone that you have available funds to buy a car or other goods, rent
  a property,
  or obtain a loan or credit of any kind.
  Finally, NEVER provide any details about this transaction to anyone other than your
  intended receiver.
  Victim of fraud? Call: 00 80033153877

Γενικοί Όροι Υπηρεσίας Φύλαξης Αποσκευών

baggage lockers

ΑΡΘΡΟ 1:Το άτομο που παραδίδει αποσκευή/ες προς φύλαξη αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος των αποσκευών και γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους φύλαξης από την υπηρεσία της επιχείρησης και το ωράριο λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 2:Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να εξετάσει τα περιεχόμενα των αποσκευών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, και να αφαιρέσει ή να καταστρέψει οποιοδήποτε αντικείμενο ή μέρος του το οποίο μπορεί, κατά την κρίση της εταιρείας, να προκαλέσει τραυματισμό, ενόχληση ή ζημία σε περιουσία ή άτομα, ή συνιστά δημόσιο κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 3:Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την φύλαξη και αποθήκευση : α) μετρητών, χρεογράφων, φαρμάκων, ασφαλειών, συμβολαίων, επίσημων εγγράφων, τίτλων αξίας, κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών, όπλων , εκρηκτικών, εύφλεκτων και άλλων επικίνδυνων υλικών, ηλεκτρονικών συσκευών (βιντεοκάμερες, φορητοί υπολογιστές, φορτιστές κ.α.), διαβατηρίων ή ταυτοτήτων, γυαλιών οράσεως, αντικείμενα που χαλάνε εύκολα ή έχουν δυσάρεστη οσμή, παράνομες ουσίες ή παράνομα υλικά, έργα τέχνης, αρχαιότητες και γενικά είδη που απαγορεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 4: Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την φύλαξη αποσκευής/ών που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αρνείται να δηλώσει τα επαρκή στοιχεία του.

ΑΡΘΡΟ 5: Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος της υπό φύλαξη αποσκευής εγγυάται ότι κανένα από τα άνωθεν απαγορευμένα είδη του άρθρου 3 δεν περιέχεται εντός της /των αποσκευών.

ΑΡΘΡΟ 6: Οποιεσδήποτε φθορές στο εξωτερικό μέρος των αποσκευών δεν δημιουργούν υποχρέωση στην επιχείρηση για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 7: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την φύλαξη αποσκευών των οποίων η αξία μαζί με το περιεχόμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) και για τον λόγο αυτό ευθύνεται για αποζημίωση μόνο μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, φθοράς, ή ζημίας τους που οφείλετε εξ υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση που η αποσκευή και το περιεχόμενο αυτής είναι μεγαλύτερης αξίας παρακαλούμε να ενημερώσετε το προσωπικό μας, για την μη παραλαβή της αποσκευής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η επιχ/ση δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για την επιπλέον αξία.

ΑΡΘΡΟ 8: Η πληρωμή για την φύλαξη των αποσκευών πραγματοποιείται με μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 9: Οι αποσκευές αποθηκεύονται σε ειδικά ράφια.

ΑΡΘΡΟ 10: Η παραλαβή των αποσκευών πραγματοποιείται μόνο από τον κύριο ή κάτοχο της/των αποσκευών και θα πρέπει να προσκομιστεί στο προσωπικό της επιχ/σης το αρχικό έντυπο της φύλαξης των αποσκευών, όπως επίσης και το δελτίο ταυτότητας του παραλήπτη.

ΑΡΘΡΟ 11: Για σκοπούς επιβεβαίωσης της παραλαβής αποσκευής/ών, ο παραλήπτης θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο φύλαξης αποσκευών. Η καθυστέρηση παραλαβής αποσκευών επιβαρύνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.  

ΑΡΘΡΟ 12: Για κάθε διαφορά είναι αρμόδια τα δικαστήρια Πειραιά.

Left Luggage Service General terms and conditions

ARTICLE 1: The person surrendering the luggage for safekeeping accepts that is the owner or holder of the luggage and acknowledges and accepts the storage terms and working hours of the service provider.

ARTICLE 2:The service provider has the right to open and examine the contents of the luggage at any time without assuming any liability, and to remove or destroy any object or part thereof which may, as per the company’s discretion, cause injury, infliction or damage to property or persons, or constitutes public danger.

ARTICLE 3:The service provider does not undertake the safekeeping and storage of the following: cash, stocks, medicines, insurance policies, contracts, official documents, securities, jewelry and other valuables, weapons, explosives, flammable and other dangerous materials, electronic devices (video cameras, laptops, chargers etc), passports or I.D. cards, prescription eyeglasses, perishables or items with unpleasant odor, illegal substances or illegal materials, works of art, antiquities and in general items that are prohibited in accordance with Hellenic legislation and international regulations.

ARTICLE 4:The service provider does not undertake the safekeeping of luggage whose owner or holder refuses to provide his exact details.

ARTICLE 5: The owner or holder of the luggage to be stored warrants that none of the above prohibited items under Article 3 is contained within the baggage.

ARTICLE 6:Any damage to the exterior of the luggage does not create an obligation for compensation to the service provider.

ARTICLE 7:The service provider undertakes the storage of luggage whose value together with the content does not exceed the amount of one hundred fifty EUR (150.00 €) and is liable for compensation only up to the amount of one hundred fifty EUR in case of theft, loss, wear or damage due to its fault. In case where the luggage and its contents is of greater value please inform our personnel, on the non receipt of the luggage. In any case the service provider has no obligation for compensation for the additional value.

ARTICLE 8: The payment for the storage of the luggage shall be made in cash or card.

ARTICLE 9:The luggage are stored on special shelves

ARTICLE 10:The pick up of the luggage is made only by the owner/holder of the luggage and the original storage document of the luggage must be presented to the company personnel, as well as the I.D. card of the person picking up the luggage.

ARTICLE 11:For confirmation purposes of the luggage pick up, the recipient must sign the document of the baggage storage form. Delay of receipt is charged according to the price list .

ARTICLE 12: The courts of Piraeus shall have jurisdiction for the resolution of any dispute.