ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι κάτωθι Εμπορικές Εκπτώσεις χωρίς την προσκόμιση των εξής απαραίτητων δικαιολογητικών:

1.   ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις & στα ΙΧ αυτοκίνητα)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΑΜΕΑ)- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ,

ΤΥΦΛΟΙ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις & στα ΙΧ αυτοκίνητα)

Απόφαση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή των Υγειονομικών Επιτροπών της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή Ασφαλιστικού Φορέα. Η έκπτωση θα χορηγείται μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Για τα ΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητο να φέρουν ειδικές πινακίδες Αναπήρων Πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»).

2.   ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις)

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) & ΤΥΦΛΩΝ (έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις)

Οι Συνοδοί Αναπήρων Πολέμου και Α.Μ.Ε.Α., δικαιούνται την αντίστοιχη έκπτωση, εφόσον συνοδεύουν δικαιούχο, ο οποίος είναι ανάπηρος πολέμου ή άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down.

3.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Συμβατικά: έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση & Αριθμημένα Καθίσματα και 25% σε Διακεκριμένη Θέση & Καμπίνα

Ταχύπλοα (εκτός Σαρωνικού): έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση και 25% σε Διακεκριμένη Θέση & VIP

Καθίσματα

Σαρωνικός: έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση

Ειδική Ταυτότητα Πολυτέκνου, η οποία έχει εκδοθεί από την Πανελλήνια Ένωση Πολυτέκνων.

4.   Ν.Α.Τ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Κυκλάδες-Δωδεκάνησα-Β. Αιγαίο-Σποράδες: έκπτωση 30% σε όλες τις Θέσεις Σαρωνικός: έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση

Αποδεικτικό Συνταξιοδοτικό Έντυπο της ιδιότητάς τους. Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν και για τη σύζυγο του Συνταξιούχου Ναυτικού.

5.   ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Συμβατικά & Ταχύπλοα (εκτός Σαρωνικού): έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Kαμπίνες LUX & VIP

Καθίσματα

Σαρωνικός: έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση

α) Φοιτητική Ταυτότητα. β) Για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας.

Η έκπτωση ισχύει για τους Φοιτητές-Σπουδαστές των Α.Ε.Ι., ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: για φοιτητές Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Αξιωματικών & Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων Εξωτερικού και Ιδιωτικών Σχολών.

6.   ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ISIC

Συμβατικά & Ταχύπλοα (εκτός Σαρωνικού): έκπτωση 50% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Kαμπίνες LUX & VIP

Καθίσματα

Σαρωνικός: έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση

Επίδειξη της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC. Η έκπτωση ισχύει για τους φοιτητές/σπουδαστές, που είναι κάτοχοι της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων Εξωτερικού και των Ιδιωτικών Σχολών. Δεν ισχύει για μαθητές σχολείων.

7.   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ & Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ισχύει και για Ικαρία-Φούρνους-Σάμο) (Αξιωματικοί & Οπλίτες) (έκπτωση 25% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Kαμπίνες LUX & VIP Καθίσματα)

Στρατιωτική Ταυτότητα.

8.     ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Αξιωματικοί & Οπλίτες) (έκπτωση 25% σε Οικονομική Θέση-γραμμή Σαρωνικού)

Στρατιωτική Ταυτότητα.

9.     ΔΟΚΙΜΟΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΕ ΠΟΡΟΥ (έκπτωση 25% σε Οικονομική Θέση στη γραμμή Σαρωνικού)

Στρατιωτική Ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

·     Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.

·     Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για ασυνόδευτα ΙΧ και Μοτοσυκλέτες.

·     Οι δικαιούχοι των ανωτέρω εκπτώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν τα δικαιολογητικά κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.